דרכי הוראה .6

ספרי לימוד

6.3

  תיקון לחוזר "הודעות ומידע" סה/8(ב), "רשימת
    ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם להתשס"ו, בבתי ספר העבריים"

6.3-1

בחוזר "הודעות ומידע" סה/8(ב), סעיף 6.3-2, נפלו כמה טעויות בספרים המיועדים להוראת הצרפתית:
1. ספרים להוראת הצרפתית בחטיבת הביניים (תת-סעיף 3, עמ' 117-115)
א. הספרים FREQUENCE JEUNES 2 (מס' קטלוגי 3.63.014/00, 3.63.014/01, 3.63.014/01, 3.63.014/02) ו-FREQUENCE JEUNES 3 (מס' קטלוגי 3.63.015/00, 3.63.015/01, 3.63.015/02) אינם מתאימים לחטיבת הביניים, ולכך אינם מאושרים להוראת הצרפתית בחטיבה.
ב. שם הספרים שמספריהם הקטלוגיים הם 3.63.016/00, 3.63.016/01, 3.63.016/02 הוא JUNIOR 1.
ג. שם הספרים שמספרים הם 3.63.019/00, 3.63.019/01, 3.63.019/02 הוא BEIN JOUE 2.
2. ספרים המיועדים להוראת הצרפתית בחטיבה העליונה (תת-סעיף 4, עמ' 150- 151)

הספרים הבאים אינם מופיעים בחוזר אבל הם כן מאושרים על ידי הפיקוח על הוראת הצרפתית:
א. כל הסדרה של JUNIOR 2 (המדריך למורה, הספר לתלמיד וחוברת התרגילים)
ב. כל הסדרה BEIN JOUE 2 (המדריך למורה, הספר לתלמיד וחוברת התרגילים).


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לצרפתית, הגב' ליאורה טנקמן,
טל' 050-6283403.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005