תכניות לימודים .9

תכניות מיוחדות

9.14

  "נוער חושב מחר"

9.14-1

1.  רקע

הפרויקט "נוער חושב מחר" פועל במערכת החינוך משנת 2002. הפרויקט נוסד לציון מאה שנה לרומן האוטופי של בנימין זאב הרצל, "אלטנוילנד". מאז נערכת בכל שנה תחרות כתיבה ארצית בקרב כל בתי הספר התיכוניים בארץ. השנה תהיה זו שנתו הרביעית של הפרויקט. הפרויקט "נוער חושב מחר" הפך לפרויקט רב-שנתי, והשנה, נוסף לחיבורים, תכלול התחרות גם הפקות של סרטים, תכניות רדיו ועיתון המאפשרות ביטוי של תלמידים בכלים ויזואליים וורבליים.

הפרויקט "נוער חושב מחר" נועד לתת במה לרעיונות קונסטרוקטיביים בבסיסם תוך שימת דגש על האדם, על החברה, על הסביבה, על הטכנולוגיה ועל הדרכים למימוש הפוטנציאל הגלום בהם. תלמידים מכל המגזרים מוזמנים לכתוב ולהפיק סרטים קצרים, תכניות רדיו ועיתונים בנושאים המדברים אל לבם ולתאר כיצד הם רואים את חזון מדינת ישראל בעוד 30-25 שנה.

מאז שיצא ספר החיבורים הראשון חלה התפתחות חשובה העשויה לעזור להתבססותו של הפרויקט "נוער חושב מחר": בשנת 2004 - שנת המאה לפטירתו של הרצל - חוקקה כנסת ישראל את חוק הרצל. בחוק נקבע, בין השאר, כי "אחת לשנה, ב-י' באייר, יום הולדתו של בנימין זאב הרצל, יקוים יום הרצל". פרויקט "נוער חושב מחר" הוא נדבך משלים לשאר הפעילויות הקשורות ביום הרצל, ובהתאם לכך יתואם לוח הזמנים של התחרות באופן שטקס השקת הספר ייערך ב-י' באייר או סמוך לתאריך זה.


2.  יעדי הפרויקט "נוער חושב מחר"

ליצור תהליך רב שנתי למעורבות בני הנוער בעיצוב עתידה של מדינת ישראל
לעודד חשיבה עתידנית ומעורבות ציבורית בקרב בני הנוער
לשמש, במידת האפשר, השראה וזרז למגזרים אחרים בחברה הישראלית לדון בחזונה של מדינת ישראל
לזהות ולטפח בני נוער בעלי חשיבה מקורית
להפיק ספר שיכיל אסופת מאמרים ובו החיבורים הנבחרים על חזון מדינת ישראל במאה ה-21, כמו גם DVD של סרטים קצרים, תכניות רדיו ועיתונים שיופצו במוסדות החינוך העל-יסודי, במוסדות אקדמיים ובקרב קובעי המדיניות בישראל במגזר הפוליטי-ציבורי, הכלכלי והאקדמי.


3.  התחרות

החל משנה זו אפשר להגיש עבודות לתחרות בשני אופנים:
א. בחיבורים/במאמרים/בסיפורים (להלן חיבורים)
ב. בסרטים קצרים/בתכניות רדיו/בעיתונים (להלן הפקות).
3.1 חיבורים

תחרות החיבורים מיועדת לתלמידי כיתות י'-י"ב. בחיבור התלמידים מתבקשים לסרטט קווים לחזונה של מדינת ישראל במאה ה-21. החיבור יכול להתמקד בתחום אחד או בכמה תחומים. תוכן החיבור יכול להיות אוטופי או ריאליסטי, ואפשר לכתוב אותו בסגנון חופשי, כסיפור, או כמאמר. על החיבור להיות בן 5,000 מילים לכל היותר, מודפס בקובץ WORD, גופן "דוד", גודל 12 ורווח 1.5. יש לשמרו בסיומת R.T.F.) Rich Tex Format) . את החיבור יש לשלוח עד יום ג', ל' בשבט התשס"ו, 28 בפברואר 2006, באופן הזה: יש להיכנס לאתר האינטרנט של הפרויקט, www.my-israel.co.il, ושם ללחוץ על הקישור "הגשת חיבור", ובדף שיתקבל יש למלא את כל הפרטים בשדות הרלוונטיים, וכן לצרף את קובץ המאמר. את תהליך ההגשה יש לסיים בלחיצה על "שלח". עם קבלת החיבור על ידי המערכת יקבל השולח הודעת אישור אוטומטית.

התחרות תנוהל על ידי ועדת היגוי אשר תבחר את החיבורים הזוכים. המאמרים הטובים ביותר יזכו לפרסום באסופה שתודפס ותופץ במסגרת הפרויקט (לא יותר מ-20 מאמרים). כותבי החיבורים הנבחרים, מנהלי בית ספרם ומחנכיהם יוזמנו לטקס חגיגי בהשתתפות הנהלת משרד החינוך ונבחרי ציבור. שלושת החיבורים הטובים ביותר יזכו את כותביהם בפרס יקר ערך.

במהלך חודש נובמבר הקרוב תישלח לבתי הספר ערכת התחרות אשר
תכלול את ספר התחרות של השנים השנייה והשלישית, דפי מידע והצעות לפעולה. יש לנסות ולעודד את התלמידים להשתתף בפרויקט זה. אפשר להפעיל את המחנכים, את הרכזים החברתיים ואת המורים ללשון, להיסטוריה ולאזרחות. אפשר וכדאי לשלב את הפרויקט במסגרת תכניות הלימודים הקיימות. מומלץ להשתמש בספר שיצא לאור כבסיס לדיון בכיתות. כמו כן מומלץ להיכנס לאתר הפרויקט כדי לקבל עדכונים
שוטפים על הפרויקט. אתר מומלץ נוסף שכדאי להיכנס אליו הוא http://www.jafi.org.il/education/anthology. אתר זה סוקר את היסטוריית החזונות והבריתות של העם היהודי ב-300 השנים האחרונות במסגרת אונטולוגיה שמיטב המומחים שקדו עליה.

3.2

הפקות

התחרות על הפקת סרטים קצרים, תכניות רדיו ועיתון בנושא מיועדת גם היא לתלמידי כיתות י'-י"ב. התלמידים מתבקשים לסרטט קווים לחזונה של מדינת ישראל במאה ה-21 בסרטים, בתכניות רדיו ובעיתונים שיופקו. ההפקה יכולה להתמקד בתחום אחד או בכמה תחומים. התכנים שההפקות תעסוקנה בהם יכולים להיות אוטופיים או ריאליסטיים, על פי שיקול דעתם של התלמידים.

הקריטריונים של תחרות הסרטים הקצרים
- הסרטים יהיו מכל ז'אנר אפשרי; לדוגמה: עלילתי, דוקומנטרי, אנימציה, וידיאוקליפ, וידיאו ארט ועוד.
- אורך הסרטים לא יעלה על 10 דקות.
- אפשר להגיש את הסרטים לתחרות בכל פורמט (משיקולי איכות הסרט עדיף פורמט דיגיטאלי - MDV או DVD).
- את הסרט יפיקו עד ארבעה תלמידים: במאי, צלם, עורך ומפיק.
- כל סרט יוגש בליווי תיק הפקה שיכלול פרטים אלו: הרעיון, התחקיר, התסריט, תיאור כל שלבי ההכנה לקראת הצילומים, תיאור התהליך של הצילומים ושל העריכה ופרק על המסקנות האישיות של כל אחד מהיוצרים הצעירים לאור הסרט שהופק. את כל הטקסט של תיק ההפקה יש להגיש גם על דיסקט.
- חשוב להדגיש: כל האנשים המשתתפים בסרט (השחקנים) חייבים לחתום על מסמך (שיש לצרפו לסרט) שבו הם יביעו את הסכמתם שהסרט יוקרן לציבור הרחב. לגבי השתתפותם של ילדים, יש להחתים את הורי הילדים על הסכמתם שהסרטים שילדיהם משתתפים בהם יוקרנו לציבור הרחב.

הקריטריונים של תחרות תכניות הרדיו
- תכניות הרדיו תהיינה מכל ז'אנר אפשרי; לדוגמה: תכנית אירוח, מגאזין, תסכית ועוד. התכנית תהיה מלווה במוזיקה, בראיונות ובתחקירים.
- יש להקפיד שהזמן המוקדש למוזיקה לא יעלה על 50% מהזמן הכולל של התכנית.
- תכנית הרדיו תהיה באורך של שעה לכל היותר.
- התכנית תוגש לתחרות בפורמט CD, MD או DAT.
- התכנית תהיה עבודה של תלמיד בודד שצוות של תלמידים עורכים ותחקירנים משתתף בהפקתה או עבודה של קבוצה שבה כל אחד מהתלמידים מקבל תפקיד בהפקה.
- כל תכנית רדיו תוגש בליווי תיק הפקה שיכלול פרטים אלו: הרעיון, התחקיר, כל שלבי ההכנה לקראת התכנית (ראיונות עם אישים, חיפוש הקלטות נדירות, הקלטות שטח, סקרי רחוב ועוד), תיאור השלב של שידור התכנית ופרק על המסקנות האישיות של היוצרים לאור התכנית שהופקה.
- את כל הטקסט של תיק ההפקה יש להגיש גם על דיסקט.


הקריטריונים של תחרות להפקת עיתון
- העיתון שיופק יכיל 4 עמודים לפחות.
- לעיתון יהיה שם המתאים לפרויקט ועמוד ראשון.
- העיתון יכלול מדורים שונים, ובהם מגוון סגנונות כתיבה עיתונאית: ידיעות וכתבות מסוגים שונים - דיוקן, צבע, תחקיר, ריאיון ומאמרים וגם קריקטורות. אפשר לשלב בעיתון תצלומים, איורים וכל רעיון יצירתי ומקורי אחר.
- העיתון יופק על ידי קבוצת תלמידים שתשמש מערכת של העיתון. יש להקפיד שליד כל כתבה/ידיעה/מאמר יירשם שם התלמיד.
- כל גיליון של עיתון ילווה בתיק הפקה שיכלול פרטים אלו: תיאור של גיבוש הרעיון לעיתון, תיאור תהליך העבודה של העיתון, תיאור של תהליך ההפקה - עריכה, הגהה, העמדה וכו' - וכמובן פרק של מסקנות לאור העיתון שהופק.
- את כל הטקסט של תיק ההפקה יש להגיש גם על דיסקט.


את הסרטים, את תכניות הרדיו ואת העיתונים יש לשלוח עד יום ג', ל'
בשבט התשס"ו, 28 בפברואר 2006, למשרד החינוך, לכתובת זו: מר משה זעפרני,
המזכירות הפדגוגית, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
עם קבלת הסרטים, תכניות הרדיו והעיתונים על ידי המערכת
יקבל השולח הודעת אישור.התחרות תנוהל על ידי ועדת היגוי אשר תבחר את הסרטים את תכניות הרדיו ואת העיתונים הזוכים.

ההפקות הזוכות תצורפנה לערכה שתופץ במסגרת הפרויקט. מפיקי הסרטים, תכניות הרדיו והעיתונים, מנהלי בית ספרם ומחנכיהם יוזמנו לטקס חגיגי בהשתתפות הנהלת משרד החינוך ונבחרי ציבור.

פרסים

בכל אחד מהתחומים - סרטים, תכניות רדיו ועיתונות - ייבחרו עד שלושה פרויקטים שיזכו את בית הספר בפרס.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005