תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

  תחרות סיפורי עם, "דור לדור יביע אומר"

9.15-5

המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם המפמ"ר לספרות בחינוך הכללי, מכריז על תחרות סיפורי עם, "דור לדור יביע אומר". התחרות מיועדת לכיתות ו' בחינוך הממלכתי.

התלמידים ירשמו סיפורי עם העוברים מדור לדור במשפחה/בקהילה, וייתנו להם לבוש ספרותי.

ההרשמה לתחרות עד י"ט בכסלו התשס"ו, 20.12.05. המועד האחרון למשלוח הסיפורים: כ"ט בשבט התשס"ו, 27.2.06.

חלוקת הפרסים תתקיים בטקס ארצי, במהלך חודש אדר התשס"ו - מרס 2006.לקבלת פרטים נוספים יש לפנות, אל מר משה זעפרני, טל' 050-6283206, ואל
מר בלפור חקק, טל' 050-6283199, או אל מרכז מורשת במזכירות הפדגוגית,
רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל' 02-5603165.

דף הרשמה לתחרות


לכבוד
המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח
אנו מעוניינים ליטול חלק בתחרות סיפורי עם "דור לדור יביע אומר" לתלמידי כיתות ו'.

שם בית הספר: ____________ הכתובת והמיקוד: ______________________


שם המנהל: _________ מס' פקס': __________ הדוא"ל: ________________


שם המורה האחראי: ______________ מס' הטל' נייד: __________________


התאריך: ___________ חותמת ביה"ס _________ חתימת המנהל: _________
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005