תכניות לימודים .9

חינוך גופני

9.3

 מסגרות התחרות הספורטיבית, כללי ההתנהגות ותאריכי האירועים הארציים
והבינלאומיים בהתשס"ו – תיקון טעות בחוזר "הודעות ומידע" סו/1, סעיף 1–9.3

9.3-3

בסעיף 9.3-1 של חוזר "הודעות ומידע" סו/1 נפלה טעות בסעיף קטן 3, בתאריך הלועזי החלופי של האליפות הארצית במשחקי כדורגל י'-י"ב תלמידים (עמ' 69): המועד הנכון הוא כ"ט-ל' בשבט התשס"ו 27-28.2.06. להלן הטבלה המתוקנת:

משחקי כדור

הענף מועד
הדיווח המחוזי
מועד
האליפות הארצית
מועד
הגמר הארצי
הערות
כדורגל י'-י"ב תלמידים יום שישי, כ' בטבת התשס"ו, 20.1.06 ימים שני-שלישי, כ"ב-כ"ג בשבט התשס"ו,
20-21.2.06
יום חמישי, כ"ג באדר התשס"ו, 23.3.06  
מועד חלופי
ימים שני-שלישי, כ"ט-ל' בשבט התשס"ו,
27-28.2.06
ליגת כדורגל י'-י"ב תלמידות ההרשמה הסתיימה   יום חמישי, כ"ג באדר התשס"ו, 23.3.06  
ליגת כדורגל ט' תלמידות יום שישי, י"ד באייר התשס"ו, 12.5.06 ימים שלישי-רביעי, ג'-ד' בסיוון התשס"ו,
30-31.5.06
ימים שלישי-רביעי, ג'-ד' בסיוון התשס"ו,
30-31.5.06
 
ליגת כדורגל ז'-ח' תלמידות יום שישי, י"ד באייר התשס"ו, 12.5.06 ימים שלישי-רביעי, ג'-ד' בסיוון התשס"ו,
30-31.5.06
ימים שלישי-רביעי, ג'-ד' בסיוון התשס"ו,
30-31.5.06
 
קט רגל י'-י"ב תלמידים/ות יום שישי, י"ג בטבת התשס"ו, 13.1.06 ימים שלישי-רביעי, ט'-י' בשבט התשס"ו, 7-8.2.06 יום חמישי, ט' באדר התשס"ו, 9.3.06  
מועד חלופי
ימים שלישי-רביעי, ט"ז-י"ז בשבט התשס"ו,
14-15.2.06
 
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/2, כ"ח באלול התשס"ה, 2 באוקטובר 2005