סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר – אבטחת הסעות תלמידים

5.3-43

1. כללי

1.1 הנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים השונים. ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.
1.2 נוסף למובא בהמשך מוסמכים גורמי הביטחון והבטיחות האחראים לקבוע ולשנות את סדרי האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת לעת.
1.3 נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.
1.4 אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן:
  א. הסעות בתחום היישוב העירוני
  ב. הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המקומיות (בעיקר הסעות לבתי ספר אזוריים) ורשויות "קו התפר"
  ג. הסעות באזורי גבול, ביהודה ובשומרון.2. הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון

2.1 חימוש ומיגון
  א. בכל הסעה בתחום העירוני רצוי שהנהג יהיה חמוש, ויש לעשות את כל האפשר לשם כך.
  ב. בהסעות המבוצעות על ידי רשויות מקומיות אל מחוץ לתחום היישוב, וכן בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות (בעיקר הסעות לבתי ספר אזוריים ועל ידי רשויות "קו התפר") יהיו הנהגים חמושים באקדחים.
  ג. בהסעות באזורי יהודה ושומרון, שבהן האחריות על הביטחון השוטף, ובכלל זה אבטחת הסעות התלמידים, היא על צה"ל, יהיה הנהג חמוש באקדח, ויהיה מלווה מבוגר חמוש בנשק ארוך קנה (רוס"ר/קרבין) בכל רכב היסעים, לפי הנחיית הצבא. צה"ל רשאי לקבוע סדרי אבטחה נוספים על האמור כאן.
  ד. ההסעות ביהודה ובשומרון תבוצענה בכלי רכב ממוגני ירי/אבנים בהתאם למפת הצירים של פיקוד המרכז ולפי מפרטי משרד התחבורה 01/89, 02/89, 03/89 מחודש יוני 1989.
  ה. אוטובוסים ממוגני ירי יועברו לרשויות על פי הדרישות והתכנון של שלטונות הצבא, וישמשו בעדיפות להסעת תלמידים.
2.2 קשר
  א. כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד ביטחוני.
  ב. בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות בתחומי הקו הירוק ורשויות "קו התפר" יהיו כלי הרכב מצוידים במכשיר קשר למוקד המועצה האזורית או למוקד ביטחון כלשהו.
  ג. בכל רכב המסיע תלמידים ביהודה ובשומרון תותקן מערכת מצוקה המחוברת למוקד ביטחוני.
  ד. תשלום דמי האחזקה החודשיים למערכות המצוקה המותקנות ברכבי הרשויות יבוצע על ידי האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך.
  ה. האגף לא יממן התקנה/אחזקה של מערכות מצוקה המותקנות ברכבים שאינם שייכים ישירות לרשות המקומית (חברות קבלניות).
2.3 בדיקת הרכב המסיע והוראות האבטחה בעת ביצוע ההסעה
  א. לפני עליית התלמידים לרכב יבדוק הנהג את רכבו מבחוץ ומבפנים כדי לוודא שלא נמצא בו חפץ חשוד (ראה בנספח לסעיף זה).
  ב. הנהג יבדוק ויזהה את הנוסעים הבוגרים העולים לרכב.
  ג. בהסעות שיש בהן מלווה חמוש נוסף לנהג יאבטח המלווה את עליית התלמידים ואת ירידתם כשהוא נמצא מבחוץ ובצמוד לדלת היציאה וצופה על סביבתו.
  ד. בהסעות שאין בהן מלווה חמוש יאבטח הנהג ממושבו את העלייה לאוטובוס ואת הירידה ממנו, יהיה עירני ויצפה על הסביבה.
  ה. בכל רכב המסיע תלמידים יהיה תיק מגיש עזרה ראשונה תקני לשעת הצורך, כמפורט בחוזר הסעות תלמידים.
2.4 מסלול הנסיעה
  א. הנסיעה תהיה במסלול קבוע, והעצירות תהיינה רק בתחנות הקבועות לאיסוף ולפיזור של התלמידים ועובדי מוסדות החינוך.
  ב. בשום פנים ואופן אין לעצור לטרמפיסטים, לאסוף אותם ולהסיעם.
  ג. תחנות ההסעה ביישובי המועצות האזוריות, ביישובי קו התפר וביישובי יהודה ושומרון תהיינה אך ורק בתוך היישובים ובשליטה של אנשי האבטחה במקום.
2.5 אבטחת אוטובוס בחנייה
  א. בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות נעולים.
  ב. אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מוסדרים.
  ג. אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות הפלשתינאית ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.3. הנחיות לנהג

3.1 בהגיעך לתחנת האיסוף פתח את הדלת הקדמית בלבד, ודאג שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת.
3.2 אין להסיע תלמידים בעמידה (באוטובוס אפשר להושיב על מושב אחד 3 תלמידים שגילם אינו עולה על 14 שנים; אפשרות זו אינה תקפה להסעת תלמידים בטיול).
3.3 במהלך הנסיעה עליך להיות עירני גם למתרחש בתוך הרכב (הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב וכו').
3.4 בהגיעך לתחנת היעד תתבצע הירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית.
3.5 ההורדה תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך או בצד שבו נמצא ביתו של התלמיד, כדי שהתלמידים לא ייאלצו לחצות כבישים.
3.6 עליך להקפיד שהתלמידים ייאספו בתחנות הסעה קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או להוריד תלמידים במקומות מזדמנים.
3.7 אם הגעת לתחנת היעד הסופית, אל תעזוב את האוטובוס לפני שכל הנוסעים ירדו ולפני שתבצע סריקה יסודית בתוך האוטובוס כדי לוודא שלא נשאר אדם בתוך האוטובוס.
3.8 עליך לוודא, בעת הורדת ילדים ליד המוסד החינוכי, שכולם נכנסו לחצר המוסד, ורק אז אתה רשאי להמשיך בנסיעה.
3.9 עליך לוודא לפני תחילת הנסיעה שאין אדם כלשהו בתוך תא המטען.
3.10 עליך לוודא שילדים עד גיל 10 (כיתה ה') יובלו על ידי אדם מבוגר מהאוטובוס לתוך בית הספר/גן הילדים.4. נספח

נספח לסעיף 43 - 5.3   טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005