חוזר זה מבוטל
סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר – סיוע במרכיבי הביטחון – תקנה 49

5.3-47

1. כללי

1.1 האחריות הכוללת להתקנת מרכיבי הביטחון במוסדות החינוך היא על הרשות המקומית/על הבעלות.
1.2 האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך מסייע לרשויות בהשתתפות בתקצוב ההתקנה/השדרוג של מרכיבי הביטחון במוסדות החינוך.
1.3 השתתפות משרד החינוך מותנית בתקציב שיוקצה מדי שנה בתקנה 49.
1.4 השתתפות המשרד היא ב- 50% מהעלות הכוללת. 50% האחרים יהיו על חשבון הרשות/הבעלות.
1.5 רשויות בקו עימות פטורות מתשלום 50%, ומוסדות החינוך ברשויות אלה מקבלים מימון מלא.
1.6 מימוש הסיוע מותנה בהצגת חשבונית ומסמך בחתימת הקב"ט הרשותי על ביצוע העבודה.
1.7 פירוט המחירים המרביים לרכישה/להתקנה יועבר לרשויות בתחילת כל שנת תקציב.
2. להלן פירוט מרכיבי הביטחון:

מס' הפריט
1 מגפון יד, כולל סירנה
2 מירס/מכשיר קשר
3 חגור קול
4 מערכת כריזה
5 תותח קול/בידורית
6 תיקי ע"ר תקניים - תיק מע"ר
7 אלונקה מתקפלת מאלומיניום
8 ביתני שמירה
9 חיבור חשמל לביתן השמירה
10 גידור לבית הספר ולגני ילדים
11 שער פשפש (2 מ')
12 שער ראשי דו כנפי (6 מ')
13 אינטרקום לגני ילדים ולבתי ספר, כולל מנעול חשמלי
14 התקנת לחצני מצוקה קוויים
15 התקנת לחצני מצוקה אלחוטיים
16 דיווחית
ציוד חירום למקלטים
17 התקנת שלוחת טל' למקלט
התקנת יחידת קצה T.V. למקלט + רדיו
פנס ידני לחירום, מגלייט
תאורת חירום למקלט
שילוט זוהר למקלטים
ג'ריקנים למקלטים
ערכת איטום למקלט - גומייה לדלת
ונטות למקלט
בית שימוש כימי
ציוד כיבוי אש
18 מטפה 3 ק"ג (אבקה)
מטפה 6 ק"ג (אבקה)
מטפה הלון 3 ק"ג
גלגילון "3/4 + מזנק
ארון פיבר לגלגילון
זרנוק "2
מזנק לזרנוק "2
ארון פיבר 60X60 לעמדת זרנוק
שמיכה לכיבוי שרפות
מסכת מילוט
ציוד בטיחות
19 מגביל פתיחת חלונות
מגן אצבעות
בולם הידראולי לכנף דלת
גלגלון להאטת כנף דלת
מגן לגופי תאורה
לחצן חירום להפסקת חשמל
20 מוקד עירוני/יישובי
21 אפודי זיהוי
22 תיק שטח ממוחשב

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005