חוזר זה מבוטל
סעיף זה הוא חלק מחוזר הוראות הקבע סו/3 (ב) המעודכן
בנושא " נוהלי ביטחון בבתי הספר". החוזר כולל מבוא בסעיף
5.3-34 ואת הסעיפים 5.3-35 עד 5.3-50.


בטיחות, ביטחון ושעת חירום .5

ביטחון

5.3

 נוהלי ביטחון בבתי הספר – אבטחת מפרצי חנייה ונקודות ריכוז
תלמידים בהסעות בצמוד למוסד חינוכי

5.3-49

1. כללי

במערכת החינוך מתקיימות הסעות תלמידים אל מוסדות החינוך ומהם, בעיקר למוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים מכמה רשויות או מכמה יישובים.

תלמידים אלו מגיעים בהסעות מאורגנות המורידות את התלמידים בו-זמנית מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי. מצב זה, המאפיין בעיקר בתי ספר של המועצות האזוריות, גורם להצטברות של מאות תלמידים בו-זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה, העלולה לשמש יעד לפיגוע.


2. הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך
    באותם בתי ספר


2.1 מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת יום הלימודים והן בסיומו (פיזור התלמידים)
2.2 קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסה"ח הרשותי, בלוויית קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה.


3. האבטחה באותם מפרצי חנייה (נקודות ריכוז התלמידים) תתבסס על -

3.1 מערך אבטחת מוסדות החינוך ו/או מערך אבטחת התחבורה הציבורית של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;
3.2 בהסעות המתבצעות על ידי חברות "אגד" או "דן" - מאבטחי התחבורה הציבורית, בתיאום עם המשטרה;
3.3 סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש תחנות הסעה.


4. מנהלי בתי הספר שבצמוד לבית ספרם קיימות תחנות הסעה ימנו מורה תורן שיפקח על שעליית התלמידים לרכבי ההסעה ועל ירידתם מהם.


5. האחראיות הכוללת לאבטחת מפרצי החנייה ונקודת ריכוז התלמידים בהסעות היא על משטרת ישראל.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ב), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005