תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

12. טיפול בבעלי-חיים בתקופת החופשה מלימודים

12.1 מומלץ לא להעביר את בעלי החיים בתקופת החופשה לבתי התלמידים. המוסד החינוכי ידאג לטיפול בבעלי החיים בזמן חופשות, אם באמצעות תלמידים תורנים בליווי מבוגר שיגיעו לבית הספר ואם באמצעות עובד מיומן שימונה על ידי האחראי לפינת החי.
12.2 במקרה שלא נמצא פתרון נאות לטיפול בבעל החיים בתוך המוסד החינוכי והוחלט להעבירו לטיפול בבית התלמידים יש לנהוג כמפורט להלן:
  א. חובה לקבל אישור בכתב מהורי התלמיד. האחראי לפינת החי יוודא שהורי התלמיד מוכנים לטפל בבעל החיים ומודעים לאחריות הכרוכה בכך, ואף ידריך אותם באופן הטיפול בבעל החיים.
  ב. בעלי-חיים שיועברו לטיפול בבית התלמיד יימסרו בכלובים מתאימים לגידול ולשהייה ממושכת, בצירוף הנחיות ברורות לטיפול, בכתב.
  ג. חובה לתת לתלמיד המטפל בביתו בבעל-החיים את מספרי הטלפון של האחראי לפינת החי במוסד החינוכי ושל הווטרינר המפקח למקרה של חשד למחלה ולפציעה ולמקרה של פגיעה בבעל החיים או ממנו.
  ד. אסור לתת לילדים בעלי-חיים טורפים לטיפול בבית, למעט חמוסים.
  ה. בכל מקרה, כל בעלי החיים של פינת החי חייבים להיות בפיקוח יום-יומי של אדם מבוגר גם בזמן החופשות.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005