תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

14. אלימות והתעללות בבעלי חיים

14.1 מרבית הילדים אוהבים בעלי חיים ורוצים ברווחתם , אולם יש מקרים שבהם תלמידים מתאכזרים לבעלי חיים ופוגעים בהם.

יש להתמודד עם פגיעה בבעלי חיים בשלושה מישורים: מוסרי-הומני, פסיכולוגי וחוקי, כמפורט להלן:
  א. מבחינה מוסרית-הומאנית יש להדגיש שמדובר ביצור חי , בעל רגישות לכאב, הראוי להגנה ולחמלה.
  ב. מבחינה פסיכולוגית-חינוכית יש להתייחס לעובדה שפגיעה בבעלי חיים מסירה את העכבות הטבעיות מפני פגיעה בגוף חי ובכך עלולה לזרז פגיעה בבני אדם. מחקרים מצביעים כי התעללות בבעלי חיים היא אות מקדים להתנהגות אלימה כלפי בני אדם ועל כן היא חייבת להדליק נורות אדומות לגבי מצבו הנפשי של הפוגע. לעתים התנהגות פוגעת בבעלי חיים מטרימה התנהגות פוגעת אחרת בהמשך (מינית או פיזית). לא אחת מתברר כי ילד הפוגע בבעלי חיים הוא קרבן להתעללות בביתו או בבית הספר.
  ג. מבחינה חוקית יש להדגיש שהתעללות ופגיעה בבעלי חיים היא עברה פלילית, שהעונש עליה יכול להגיע לשלוש שנות מאסר.
14.2 הפעולות שיש לנקוט במקרה של פגיעה בבעל חיים

התעלמות מפגיעה בבעל חיים מונעת טיפול בתלמיד ועלולה לגרום להישנות התופעה, לעידוד אלימות גם כלפי בני אדם ולפגיעה ברגשות התלמידים והצוות. לכן יש לנקוט את הפעולות האלה:
  א. יש לשקול דיווח לפקיד סעד או למשטרה.
  ב. חובה ליידע את הורי התלמיד הפוגע ולהתריע בפניהם בדבר ההשלכות האישיות, החברתיות והפליליות של הפגיעה.
  ג. חובה ליידע את הגורמים הטיפוליים בבית הספר על הפגיעה. מומלץ לשתף פקיד סעד כדי שיתערב במידת הצורך, על פי חוק הנוער - טיפול והשגחה.
  ד. על הצוות להפעיל עונש על התלמיד ולהרחיקו מיד מבעל החיים כדי למנוע הישנות מקרים של התעללות בבעלי חיים. יחד עם זאת חשוב ללמוד ולהבין את גורמי ההתנהגות השלילית של התלמיד ולפעול בהתאם.
  ה. יש לבנות תכנית התערבות טיפולית לתלמיד בשיתוף עם היועץ החינוכי ועם הפסיכולוג החינוכי.
  ו. יש ליזום פעילות חינוכית, לשוחח עם כלל התלמידים על נסיבות המקרה ולדון בתוצאות ובהשלכות של הפגיעה בבעל חיים.
  ז. על מקרה של התעללות בבעל חיים שבו זהות התוקף אינה ידועה יש לדווח מיד למשטרה, ובהמשך יש לקיים שיחות עם התלמידים.
הדיווח של מנהל בית הספר ייעשה על פי כללי הדיווח על אלימות (ראה את חוזר הוראות הקבע סא/4(ג), "יצירת אקלים בטוח וצמצום האלימות במוסדות החינוך" סעיף קטן 2.3, "נהלים לטיפול באירועי אלימות המתרחשים בבית הספר").
14.3 מניעת התאכזרות לבעלי חיים
  א. יש להבהיר לתלמידים שגם בעלי חיים מרגישים, נהנים או סובלים כתוצאה מההתנהגויות שלנו.
  ב. יש ללמוד על בעל החיים, על אורח חייו, על העדפותיו ועל האופן שבו עלינו להתייחס אליו.
  ג. יש להבחין בין שובבות להתאכזרות ולהתייחס בחומרה לתופעת ההתעללות. אין לראות בהתעללות מעשה קונדס, הן בשל השלכותיה על בעל החיים והן בשל היותה מרמזת על קיומם של קשיים ומצוקות אצל הפוגע.
  ד. יש להכיר את חוק צער בעלי חיים, התשנ"ד-1994, ולדעת שבעלי חיים מוגנים גם על פי החוק.
  ה. יש ללמד את ההבדל בין חובת-דיווח להלשנה ולהציג לתלמידים דרכים שתאפשרנה להם לדווח על מקרי התעללות ללא חשש.
  ו. יש לקיים שיעורים בנושא של היבטים הומאניים בהתייחסות אל בעלי חיים. מומלץ לעסוק בפיתוח רגישות, אחריות, מחויבות וחמלה (ראה נספח 5).

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005