תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

18. הוראות בטיחות (בנוסף להוראות הבטיחות בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 5.1-30, ס"ק 3)

18.1 השגחה
  א. כל פעילות של תלמידים בסביבת בעלי-חיים תיעשה בנוכחות מבוגר/בוגר או בפיקוחו.
  ב. חובה לאכסן חומרי חיטוי במקום נעול ומאוורר.
  ג. חובה לרשום על-גבי האריזות של חומרי החיטוי את כללי השימוש בהם ולציין במקום בולט את המילה ר ע ל, בהתאם להנחיית מכון התקנים.
  ד. אסור לאכסן חומרי חיטוי באריזות מזון.
  ה. חובה לאחסן תרופות של בעלי-חיים במתקן סגור ונעול (בארון).
  ו. חובה להפריד בין תרופות לבעלי-חיים ובין מזון ותרופות לבני-אדם.
  ח. אסור ללכת יחף בסביבת בית גידול לבעלי-חיים (פינת חי, ספארי, חדר-חקר).
  ט. חובה להחזיק ערכת לכידה, הכוללת רשת לכידה לעופות וליונקים קטנים, מוט ללכידת נחשים, כפפות עבות וכלוב ריק.
  י. חובה לדאוג לתאורה של לפחות 500 לוקס לטיפול בבעלי-חיים בלילה/בשעות החושך.
18.2 מיקום בית הגידול וסביבתו
  א. בית גידול בתוך מבנה (חדר, לובי, פטיו-חצר פנימית וכו')
1) בית הגידול יוצב במקום נוח לטיפול, שלא יחייב אמצעים מיוחדים כדי להגיע אליו (כמו סולם וכו').
2) יש להציב את בית הגידול על מעמד יציב, בולט ונוח לצפייה.
3) בית הגידול יוצב במקום שלא יפריע למעבר חופשי.
4) אסור להציב בית גידול הבולט מהמעמד שלו. בית הגידול יוצב באופן שלא יבלטו פינות חדות ואבזרים חדים כלפי מעבר הולכי הרגל.
5) אסור להציב כלובים עם בעלי-חיים במסדרון ובמעברים.
6) אסור לבנות אקווריום/טרריום מזכוכית שהיא בעובי של פחות מ-6 מ"מ.
7) אסור לשכן דגים בצנצנות עגולות לנוי. שהייה בצנצנות גורמת לדגים לעיוות המציאות ואינה מאפשרת זרימת חמצן תקינה.
8) מומלץ לבנות כלובים מחומר פולימרי.
9) באקווריום/טרריום הבנויים מזכוכית יש לוודא שהפינות ושפת הזכוכית תהיינה מלוטשות לכל אורכן ומעוגלות.
10) כל סדק בזכוכית האקווריום פוסל את השימוש בו.
11) אסור לבנות כלוב מרשת גמישה ללא מסגרת קשיחה.
12) בכלוב הבנוי מרשת יש לוודא שקצות הרשת מוגנים על ידי פס הגנה.
13) אסור לבנות כלובים מחומר שבעלי-חיים מסוגלים לכרסמו.
14) מכסה/גג בבתי גידול שרוחבם עולה על מטר אחד חייב להיות מעוגן לדפנות הכלוב או לקיר המבנה.
  ב. בית גידול מחוץ למבנה
1) פינת החי חייבת להיות סגורה ומוקפת בגדר רשת בצפיפות שלא תעלה על 10 ס"מ בין מרכיביה, ובכל מקרה הגדר תותאם לסוג בעלי-החיים בפינת החי.
2) הגדר תהיה בגובה של 200 ס"מ לפחות, ובחלק העליון תהיה תוספת גדר ברוחב של 50 ס"מ בשיפוע כלפי חוץ, בזווית של 45o, כדי למנוע כניסת אנשים ובעלי-חיים מבחוץ.
3) בפינת חי שיש בה בעלי-החיים המסוגלים לטפס/לקפוץ על גדרות יש לבנות גדר היקפית גם עם שיפוע עליון המוטה כלפי פנים בזווית של 45o. בפינת חי שבה בעלי החיים מסתובבים בחופשיות בשטח המגודר ופועלים בה תלמידים חובה לדאוג לכניסה כפולה.
4) חייבים להיות שני פתחי יציאה בפינת החי, ברוחב של 120 ס"מ לפחות. פתחי היציאה מפינת החי צריכים להיות נעולים. האמצעים לפתיחת הנעילה (מפתח, כלי פריצה וכו') חייבים להיות סמוך לפתחים. בזמן פעילות יהיו הפתחים סגורים.
5) הכניסה לפינת החי תהיה דרך מעבר הכולל שתי כניסות: שער חיצוני שייפתח כלפי חוץ ושער פנימי שייפתח כלפי פנים. על השערים יש לציין מהו כיוון פתיחתם.
6) סביב ברכה בחצר חייבת להיות גדר בגובה של לא פחות מ-110 ס"מ. הגדר תהיה בנויה באופן שתמנע מעבר חופשי לילדים, על פי תקן 1142 העדכני ליום ביצוע העבודה.
7) אסור שמפלס המים בברכה יעלה על 40 ס"מ.
8) ניקוז הברכה יהיה ישירות למערכת הביוב או למערכת טיהור מים מורשית, באישור הגורמים האחראים על מערכת הביוב.
9) בפינת החי חייבת להיות פינה לחיטוי ולנטילת ידיים.
10) בפינת החי חייבת להיות פינה קבועה, סגורה ומסודרת לאחסון כלי עבודה (מגרפה, מעדר וכו').
11) חייב להיות אישור, על פי התקנים ובאישור מהנדס ובפיקוחו, לכל שבילי התנועה, הגשרים והמתקנים בפינת החי.
  ג. אבזרים ומערכות עזר לבטיחות
1) חייבות להיות עמדות כיבוי אש תקניות ונגישות בפינת החי, בחצר ובמבנים, בהתאם להנחיות של שירותי הכבאות.
2) חובה לאשר על ידי חשמלאי מוסמך את מערכת החשמל המותקנת בפינת החי, בגן החקר, בבתי הגידול, בחצר ובמבנים ולקבל אישור על כך בכתב.
3) אסור לחמם כלוב בגוף חימום גלוי ובלהבה גלויה.
4) אסור להשאיר חוטי חשמל גלויים שאינם מושחלים בתוך צינורות ותעלות תקניים ועמידים בפני כרסום.
  ד. עזרה ראשונה
1) חייבת להיות ערכת עזרה ראשונה של "מגיש עזרה ראשונה" נגישה בכל בית גידול בחצר/במבנה.
2) חובה לפנות לגורמים רפואיים מוסמכים כדי לטפל בכל פגיעה על ידי בעל-חיים - נשיכה, שריטה או התנהגות לא שגרתית של בעל-החיים.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005