תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

2. רקע

2.1 התופעה המופלאה והמרתקת שבקשר הבלתי אמצעי בין האדם לבעלי החיים הביאה בשנים האחרונות למודעות את יכולתנו להיעזר בבעלי חיים למטרות חינוכיות וטיפוליות. פינות חי רבות הוקמו לאחרונה בבתי הספר, ותופעת ההיעזרות בבעלי חיים במוסדות החינוך מתרחבת מדי שנה. במקביל אנו מדווחים על מקרים של פגיעה בבעלי חיים ועל התאכזרות אליהם, על הזנחתם או על חוסר כבוד וחוסר התחשבות בהם ובצורכיהם. תופעות אלה מתרחשות לפעמים מתוך חוסר ידע ואי הבנה ולפעמים מתוך אכזריות לשמה. אפשר להבחין בכמה סיבות שבגללן ילדים פוגעים בבעלי חיים:
  א. חוסר ידע: לפעמים ילדים מחבקים בעלי חיים בחזקה, מטלטלים אותם שלא לצורך, מלטפים בעלי חיים שאינם אוהבים זאת, מאכילים אותם במזון לא מתאים, מחזיקים אותם בצורה לא נכונה, קושרים אותם חזק מדיי וכו'. לא פעם ילדים סבורים כי בעל החיים אינו חש כאב.
  ב. חוסר הבחנה של ילדים ומבוגרים בין שובבות להתאכזרות: לעתים מבוגרים וילדים מתייחסים להתעללות בבעלי חיים כאל מעשה שובבות המעורר חיוך או התעלמות, עובדה המעודדת את המשך התופעה.
  ג. סיבות רגשיות-נפשיות: תלמיד הסובל מהפרעות התנהגות, או תלמיד מוכה או חשוף לסביבה אלימה - תלמיד כזה עלול להתעלל בבעלי חיים.
חשוב לציין כי קיימת נורמה רווחת של אי-דיווח על אלימות ועל התעללות בבעלי חיים. אירועי התעללות הופכים לתופעה שחוזרת על עצמה גם בגלל חשש של ילדים לדווח על חבריהם. (ראה ב-13 להלן).
2.2 מוסדות חינוך רבים מחזיקים בעלי חיים במטרה לחנך לאהבה, לאחריות ולחמלה ובמחשבה שאחזקת בעלי חיים תתרום להתפתחותם הרגשית של תלמידיהם. קיימים מוסדות חינוך המשמשים דוגמה חיובית באופן הטיפול בבעלי החיים ובדרך החזקתם, המאפשרת למידה והפנמת ערכים. אולם לעתים אנו נתקלים בפינות חי שתנאי ההחזקה בהם ירודים ואופן הטיפול בבעלי החיים משמש מודל שלילי לתלמידים, המנוגד לערכים שמוסדות החינוך מטפחים.
2.3 בחוזר זה מושם דגש על הנקודות האלה:
  א. החובה לשמור על רווחת בעלי החיים ולהקפיד על מתן יחס הוגן להם
  ב. האפשרויות ללמוד לכבד את צורכי בעלי החיים גם ללא פינת חי
  ג. שילוב נכון ובטוח של תלמידים בפעילויות עם בעלי חיים
  ד. מניעת אלימות ופיתוח חמלה ורגישות כלפי בעלי חיים
  ה. התנאים המחייבים את המעוניינים להחזיק בעלי חיים במוסדות החינוך.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005