תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

7. עקרונות הטיפול השוטף בפינת החי

7.1 תזונה
  א. האחראי לפינת החי ידאג להזנה קבועה של בעלי החיים.
  ב. המזון יותאם על פי צורכי בעל החיים ובהתאם להנחיות האחראי. הזנת בעלי החיים תיעשה בשיתוף עם התלמידים.
  ג. המזון לבעלי-החיים יוחזק באגף נפרד, בכלים סגורים, מוגן מפני השמש והלחות ומפני עובש, מזיקים ומזהמים.
  ד. על כלי המזון יירשם תוכנו ותאריך תפוגתו של המזון.
  ה. המזון יירכש באופן מסודר ומרוכז, ממקורות בדוקים, ויאושר על ידי הווטרינר.
  ו. אסור להאכיל בעלי-חיים בבשר ובדגים ממקור לא ידוע שלא בפיקוח וטרינרי.
  ז. אסור להאכיל בעלי חיים טורפים בבעל חיים חי.
  ח. אין לאפשר לתלמידי המוסד החינוכי להשתתף או לצפות בהאכלה בבעל חיים שלם (גם אם הוא מת). יש להאכיל את בעל החיים הזה לאחר שהתלמידים יעזבו את בית הספר.
7.2 ניקיון והיגיינה
  א. האחראי לפינת החי ידאג לתנאים ההיגיינים הבסיסיים, הנדרשים לגידול בעלי חיים.
  ב. יש לנקות את בעלי החיים רק על פי הנחיות ברורות של הווטרינר ובאופן שלא יסכן את חייהם ואת בריאותם.
  ג. חובה לשמור על ניקיון סביבתו של בעל החיים כדי למנוע חולי, תמותה וזיהום הסביבה.
  ד. מומלץ כי השמירה על הניקיון ועל ההיגיינה של בעלי החיים תיעשה בשיתוף עם התלמידים.
  ה. חייב להיות בפינת החי ברז לנטילת ידיים. התלמידים ישטפו ידיים לאחר כל פעילות עם בעלי חיים.
  ו. חייבים להיות בפינת החי חומרי ניקוי וחיטוי שיוחזקו בארון סגור ובאריזות מקוריות, מסומנות היטב.
7.3 טיפול וטרינרי

בעלי החיים בפינת החי חייבים להיות בפיקוח וטרינרי שוטף.
7.4 הטיפול בבעל-חיים חולה
  א. יש לבחון את התנהגות בעלי החיים ובמידת האפשר לבדקם בדיקה פיזית תקופתית במטרה להבחין בשינויים חריגים העלולים להצביע על חולי.
  ב. בכל מקרה של חשד למחלה או לפגיעה בבעל-חיים ידאג האחראי לפינת החי לבדיקת בעל-החיים על ידי רופא וטרינר ולטיפול בו תוך פרק זמן סביר (רצוי באותו היום).
  ג. בעלי-חיים חולים, או חשודים כחולים, יופרדו משאר בעלי-החיים בכלוב או יוחזקו בתא נפרד המיועד לכך.
  ד. הטיפול בבעלי-חיים אלו ייעשה אך ורק על ידי האחראי לפינת החי או על ידי ממונה מבוגר מטעמו, ובשום פנים ואופן לא על ידי הילדים.
  ה. יש למנוע סבל מבעלי החיים. מתן טיפול רפואי מיידי ישמש מודל התנהגות נכון לחיקוי וללמידה.
7.5 בריחת בעלי-חיים
  א. יש להודיע מיד לאחראי לפינת החי על בריחת בעל חיים ובמקביל לחסום במידת האפשר את דרכי המילוט שלו.
  ב. יש להימנע מהפחדת בעל-החיים הבורח, דבר העלול לגרום לו להתנהג באופן אגרסיבי ולפגוע בעצמו או באחרים.
  ג. במקרה של בריחת בעל-חיים העלול לפגוע פיזית בבני-אדם או בבעלי-חיים אחרים (טורפים, פרסתנים וכו') חובה ליידע מיד את השירות הווטרינרי העירוני ואת המשטרה.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005