תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 בעלי חיים במוסד החינוכי

9.4-6

9. קליטת בעל חיים חדש בפינת החי

9.1 האחראי לפינת החי יקלוט רק בעלי חיים המתאימים לאופי המוסד ולתנאים הפיזיים הקיימים במקום. יש לוודא שבחירתם תהיה ממקור מהימן, הדואג לבריאותן של החיות ולטיפול בהן.
9.2 יש לקנות בעל-חיים רק ממקומות מוכרים, הנמצאים בפיקוח וטרינרי. בעל-חיים בריא ניכר בכסות גופו המסודרת והמבריקה, בהתנהגותו, במידת העירנות שלו ובסדירות האכילה.
9.3 אחזקת חיות בר מהארץ ומהעולם מחייבת קבלת היתר בכתב מרשות הטבע והגנים.
9.4 יש לדאוג לבדיקה וטרינרית של כל בעל חיים חדש לפני הכנסתו לפינת החי.
9.5 יש לבודד בעל-חיים חדש למשך עשרה ימים לפחות, במקום שקט, מרווח ותחת פיקוח שוטף.
9.6 אחרי תקופת הבידוד אפשר לצרף את בעל-החיים לקבוצה באופן הדרגתי, במטרה להגן עליו ועל הקבוצה (אפשר למשל להציב רשת המאפשרת לחיה המבודדת לצפות בבני מינה).
9.7 רצוי לבדוק את בעל-החיים בדיקה פיזית לפני תקופת הבידוד ואחריה.
9.8 יש לבחון את התנהגותו של בעל-החיים על פי ההתנהגות האופיינית לאותו מין.
9.9 אין לאפשר לתלמידים לגעת בבעל-החיים בתקופת הבידוד.
9.10 בכל מקרה שבו מתעורר חשד למצבו הבריאותי של בעל החיים יש לפנות לווטרינר.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/3(ג), כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005