ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

 חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד - ובאתרי היחידות

3.6-3

1.   "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי

אתר מידע בנושא קליטת תלמידי גוש קטיף וצפון השומרון

זהו אתר מידע שהוקם כדי לענות על שאלות ולתת מידע למפוני גוש קטיף וצפון השומרון, וכמו כן לרכז מידע לעובדי משרד החינוך המטפלים באוכלוסייה זו. באתר מפורסמים חוזרים והודעות וכן יש בו מידע לגבי דרכי הפנייה לאנשי הקשר במשרד וקבוצת דיון המיועדת למענה על שאלות בנושא.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/mateklita.


2.  אתרי היחידות

האגף לתכנון ולפיתוח תכ"ל - עיבוד אינטרנטי של תכנית הלימודים במקרא ממ"ד מהגן ועד כיתה י"ב

בימים אלה עלה לאוויר בפורטל של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים אתר מחודש, מעודכן ומעוצב של תכנית הלימודים "מקרא למערכת החינוך הממלכתית-דתית מגן הילדים ועד כיתה י"ב." האתר מוקדש להיבטים שונים של תכנון הלימודים של המקצוע, ממסמך הסילבוס לתכנית ההוראה הבית ספרית.

באתר:
מטרות ועקרונות התכנית
הוראה-למידה - נושאי הלימוד להוראת המקרא והמסגרת הלימודית, הצעות לגיוון דרכי ההוראה ופעילויות
תכנית הלימודים מהגן ועד כיתה י"ב המחולקת לחטיבות גיל (גן-חובה, יסודי ועל-יסודי) ולכיתות והכוללת את נושאי חומרי למידה, רצפי הוראה, דוגמאות והרחבות לכל כיתה
פרשת השבוע - הוראת פרשת השבוע, הפניה לאתרים רלוונטיים, מיפוי נושאי ההוראה של פרשת השבוע ושיחות מאת ד"ר יהושע מנחם רוזנברג על הקשר שבין הפרשה להפטרתה
לקט מאמרים הממוין לפי נושאים ומחברים
קישורים - הפניות לאתרי מקרא, פרשנות, מאמרים, דמויות מקראיות, טעמי המקרא ועוד
בהמשך - דוגמאות ורצפי הוראה נוספים, ניבים וביטויים.


כתובת האתר: /https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units
tochniyot_Limudim/MikraMmd
.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/3, כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005