חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי .7

פעילות חברתית וקהילתית

7.9

 המועצה הציונית בישראל

7.9-2

1.  רקע
המועצה הציונית בישראל עוסקת בהעמקת אופייה היהודי-ציוני של ישראל ומקיימת מפעלים חינוכיים רבים בכל רחבי הארץ בסיוע משרד החינוך ובתיאום עמו. להלן פירוט של חלק ממפעלים אלה. בתי הספר העל יסודיים יכולים להיות שותפים בהם ולהיעזר בתכניות החינוכיות ובהפעלות באמצעות הצוותים המקצועיים של המועצה.


2.  הקונגרס הציוני של הנוער בישראל
מפעל חינוכי זה נועד להגביר את מעורבותם של צעירים בחיי החברה והמדינה. הקונגרס יתקיים השנה ב-י"ט כסלו התשס"ו, 20.12.05, בהשתתפות כ-1000 צירים, נציגות בתי הספר התיכוניים, תנועות הנוער, מועצות נוער ותלמידים והמועצות הציוניות לנוער. שותפים למפעל מינהל החברה והנוער במשרדנו ומשרדי ממשלה שונים. אפשר לשלוח נציגים לקונגרס בתיאום עם המועצה הציונית.


3.  "עלי צמרת" - תכנית לפיתוח מנהיגות חברתית
הקורס נועד לצרף חבורות של צעירים ואנשי ציבור למעגל החשיבה והעשייה החברתית-ציונית תוך לימוד וטיפוח של יחסי ישראל והתפוצות. הקורס בנוי על בסיס העשרה, ידע, התנסות וחוויה בנושאים מרכזיים בהוויה היהודית-ציונית-חברתית ופוליטית של ישראל.

הקורס יחל ב-כ"ז במרחשוון התשס"ו, 29.11.05, והוא בנוי על כמה מפגשים דו-שבועיים ועל שלושה סופי שבוע מרוכזים. המורים המעוניינים ישלחו קורות חיים לפקס' 02-6247799.


4.  המדרשה הציונית

המדרשה היא מסגרת חינוכית לטיפוח ולהעמקה של תודעה יהודית-ציונית-ערכית רלוונטית לחברה הישראלית בימינו. "תודעה ציונית" פירושה, לפי תפיסת המדרשה, לימוד, ידיעה ומעורבות פעילה ומשמעותית של נוער ומבוגרים בנושאים יהודיים-חברתיים וערכיים. תכניות המדרשה מיועדות לתלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, לתלמידים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי ולמורים.

להלן תכניות המדרשה:
4.1 סמינר "שייכות ומחויבות - ציונות והעם היהודי בימינו"

הסמינר מתקיים מדי שנה בתחילת חודש יולי במלון בהרי ירושלים. מטרתו לחשוף את המשתתפים למגוון נושאים ציוניים בהיבט רלוונטי ואקטואלי. בסמינר מרצים הוגים ואנשי אקדמיה מן השורה הראשונה ומתקיימות סדנאות לקראת הפעילות בבתי הספר בנושאים הנדונים. הסמינר מכוון בעיקר לצוותים בית ספריים, למנהלים ולבעלי תפקידים בחינוך העל-יסודי. משך הסמינר 3 ימים, כולל לינה.
4.2 ימי עיון בבתי הספר

בימי העיון, המיועדים לתלמידים בוגרים, המשתתפים עוסקים בליבון נושאים העומדים על סדר היום הציוני, כגון מאמץ של עשייה לקראת כינון חברת מופת, השתייכות תרבותית, זהות ושייכות, מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, מחויבות - של הפרט ושל הכלל, אחווה ומחלוקת ועוד. יום העיון יכול לכלול הרצאה, סדנאות ודיונים על בסיס טקסטים במסגרת יום בודד או בסדרה של 3-2 ימים.
4.3 השתלמות מורים מובילים, "אתגרי הציונות וערכיה היום", בבית יציב בבאר שבע

ההשתלמות מיועדת למנהלים, למורים ולבעלי תפקידים בחינוך העל יסודי שבית ספרם יקיים תכניות ופעילות בנושאים שהמדרשה עוסקת בהם. משך ההשתלמות - 3 מפגשים בני 3 ימים כל אחד. ההשתלמות מקנה גמול עם ציון. בשנת הלימודים התשס"ו ייפתח מחזור ג'.
4.4 התכנית "הרצל קם לתחייה"

התכנית מציגה הצגה - מפגש עם הרצל, הצצה אל חייו האישיים, התגבשות חזונו על הקמת בית לאומי ומבחר מפעולותיו למען מימושו של חזון זה. ההצגה היא לשני שחקנים המשלבים בדבריהם מכתביו של הרצל ומעמידים מול החזון מציאות ישראלית עכשווית; כל זאת בשילוב של רצינות והומור.

להצגה מתלווה סדנה שבה המשתתפים מתמודדים בדרך של פעילות חווייתית עם נושאים מתוך ההצגה. משך התכנית - 3 שעות.

ההצגה יכולה גם לעמוד בפני עצמה ולשמש פתיח לדיון עם הקהל בשאלות של זהות יהודית-ציונית, הקשר עם העם היהודי, החזון הציוני והרלוונטיות שלו בהווה, על סמך כתביו, יומניו וספריו של הרצל.
4.5 התכנית "אנחנו מאותו הכפר - סובלנות ואיחוי קרעים"

התכנית בוחנת מהו ערך בעיני תלמידים, וכן משלבת לימוד וניסוח מחדש של ערכים, עמדות ומחויבות לסולידריות ולאיחוי קרעים וליצירת אווירה של סובלנות לאור קטעים ממגילת העצמאות ומטקסטים נוספים. משך התכנית 3 או 4 מפגשים בני 3 שעות כל אחד. יישום התכנים נעשה על ידי פעילות המשך בבית ספר, בסדנאות שבהן יכתבו תלמידים אמנה לקהילת בית הספר, לשכבה או לכיתה.
4.6 התכנית "מנהיגים בצומתי הכרעה"

התכנית עוסקת בלימוד ובבחינה של מנהיגים ואופי מנהיגותם לאור עשייתם של שלושה מנהיגים בתולדות המדינה: דוד בן גוריון, מנחם בגין ויצחק רבין.

התכנית למורים היא בת 28 שעות ומקנה גמול השתלמות. היא כוללת מפגשים של 4 שעות ויום סיור באתרים (בתל אביב) הקשורים לאישים אלה.

התכנית לתלמידים היא מודולרית, ואפשר להפעילה גם באופן חלקי. היא כוללת סדנת דיון ראשונה במהות ובמשמעות של מנהיגים ומנהיגות וסדנה נוספת העוסקת בדמותו ובפועלו של אחד משלושת המנהיגים.
4.7 התכנית "צו חילוץ לחלוציות"

התכנית בוחנת את המושג "חלוציות" ואת מהותו בעבר וכיום. היא כוללת סדנת פתיחה של 3 שעות ויום סיור שבו נכללים מפגשים עם תושבים, עם יישובים חדשים, וכן עם פרויקטים תעשייתיים וחינוכיים בנגב או בגליל להדגמה של עשייה ציונית חדשה ורלוונטית.
4.8 צל"ש - "ציונות בלב שלי"

מתוך תחושות של אי נחת גוברת מן המציאות הישראלית כיום התכנית מכוונת להגביר את תודעת השייכות, המעורבות והמחויבות של נוער מבוגרים אל עולם הערכים של ישראל יהודית-ציונית ודמוקרטית. התכנית כוללת סדנאות לבירור סוגיות בנושאים אלה, בדרך של בירור בינאישי, הפעלות חווייתיות ודיונים קבוצתיים במסגרת של כיתה בודדת או כמה כיתות בבית ספר. משך הפעילות הוא 6 שעות (יום מלא) או 3 שעות (חצי יום).
4.9 סמינר בנושא "מנהיגות ציונית צעירה"

המדרשה מקיימת סמינרים בנושאי מנהיגות בהדגשים ערכיים-ציוניים למועצות תלמידים, לכיתות ולשכבות בבית הספר בהתאמה לאופיו ולרצונו של בית הספר. היקף הפעילות מותאם לרצונו של בית הספר: יום, יומיים, שלושה ימים. אפשר לקיים סמינר למערכת חינוך יישובית, שישתתפו בו נציגים נבחרים מכמה בתי ספר ביישוב.
לפרטים נוספים ולהזמנת תכנית של המדרשה עבור בתי הספר וצוותי מורים:
טל' 02-6233971 ו-02-6233870, פקס' 02-6247799,
דוא"ל MOAZATZIONIT@012.NET.IL.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/3, כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005