תכניות לימודים .9

שואה

9.10

 יום השנה לניצחון על גרמניה הנאצית

9.10-1

בשנת הלימודים התשס"ו יחול יום השנה השישים ואחד לניצחון על גרמניה הנאצית. יום זה יחול ביום שלישי, י"א באייר התשס"ו, 9 במאי 2006. במסגרת יום זה יקיימו בתי הספר פעולות חינוכיות אשר תעסוקנה באירוע ההיסטורי של שחרור העולם כולו מאימת גרמניה הנאצית.

בתי הספר יציינו במיוחד את חלקם של החיילים היהודים בצבאות שנלחמו בגרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. במסגרת פעולות אלה יש מקום לקיים טקסים ושיעורי מחנך מיוחדים, וכן אפשר להזמין לוחמים יהודים ותיקים (וטרנים) אשר יספרו לתלמידים על שעות האימה והגבורה. המזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם "יד ושם", הוציאה בשנת התשס"ה חוברת למורה בנושא החיילים היהודים בצבאות שנלחמו בגרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. החוברת נשלחה בשנת התשס"ה לכל בתי הספר.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"רים להיסטוריה:
- בחינוך הכללי: מר מיכאל ירון, טל' 02-5603478
- בחינוך הדתי: הגב' שרה וידר, טל' 02-5604141.
לקבלת חומרים נוספים אפשר לפנות גם אל מפקחי מינהל החברה והנוער
במחוזות.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/3, כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005