תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

  אירועי יום הזיכרון העשירי ליצחק רבין

9.4-5

1.  כללי
1.1 השנה ימלאו 10 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון מר יצחק רבין. על פי "חוק יום הזיכרון ליצחק רבין התשנ"ז-1997" יצוין יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין השנה ביום ב', י"ב במרחשוון התשס"ו, 14.11.05.
1.2 סעיף 2 לחוק קובע כי "הדגלים במוסדות המדינה ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן", והוא חל על כל מוסד חינוכי.
1.3 סעיף 5 לחוק קובע כי "בבתי הספר יצוין יום הזיכרון (א) בפעולות שבהן יועלו דמותו ופועלו של יצחק רבין; (ב) בפעולות שיוקדשו לחשיבות הדמוקרטיה בישראל ולסכנת האלימות לחברה ולמדינה". סעיף זה חל על כל בתי-הספר, ללא הבדל השתייכות, מיקום או מעמד.

2.  מוסדות החינוך
2.1 במהלך יום הזיכרון כולו תתקיים פעילות חינוכית בכיתות או במסגרות אחרות. יש לחתור לכך שפעילות זו תתחיל עוד קודם לכן ושיום-הזיכרון יסכם אותה לימודית ורגשית.
2.2 מומלץ ביותר לקיים במהלך היום טקס מוסדי. בטקס, כמו בשאר הפעילויות, יבואו לידי ביטוי שני הנושאים הייחודיים המוזכרים בחוק, ואין להסתפק באחד מהם בלבד. בבתי הספר הדתיים ילמדו משניות, ייאמרו פרקי תהלים, ותיערך תפילה לעילוי נשמתו של יצחק רבין ז"ל. כמו כן תינתן שעת מחנך.
2.3 דמותו ופועלו של רבין יועלו תוך הדגשת היותו פטריוט יהודי וישראלי: בנעוריו כלוחם בפלמ"ח, בבחרותו כמפקד וכפורץ הדרך לירושלים הנצורה בתש"ח, בשירותו הארוך בצה"ל, בתפקידו כרמטכ"ל הניצחון, כמאחד ירושלים וכנושא "נאום-הר-הצופים" במלחמת ששת הימים, בשירותו כשגריר ישראל בארה"ב, בכהונתו הראשונה כראש-הממשלה שחתמה על הסכמי-הביניים עם מצרים ובכהונתו האחרונה כראש-הממשלה שבעיצומה נרצח, כמחדש ההשקעות בתשתיות ובחינוך, כעושה שלום עם ירדן וכמוביל המאמץ להגיע להסדר עם הפלשתינאים.
2.4 הנושא המרכזי השנה הוא "על פרשת דרכים - ממחלוקת לשיח", הדגשת הצורך לגשר בין אמונות לתפיסות עולם מפלגות, שכן: "בדמוקרטיה יכולות להיות מחלוקות, אך ההכרעה תהיה בבחירות דמוקרטיות" (יצחק רבין בנאומו האחרון).>
2.5 יום הזיכרון יוקדש לפעילויות לימודיות וחינוכיות באופנים שונים, תוך התאמה לנתוניו הייחודיים ולמאפייניו של כל מוסד חינוכי, על פי הנושאים האלה:
א. ההכרה בחובתם של כל האזרחים, ללא הבדל השקפה, לכבד ולקיים את חוקי המדינה
ב. ההכרה כי בחברה הישראלית הדרך היחידה לקבלת הכרעות מעשיות היא הדרך הדמוקרטית
ג. הבהרת פגיעתה החמורה של האלימות בערכי מוסר אוניברסליים וייחודיים
ד. הבהרת סכנתה של האלימות בענייני הציבור והמדינה לאינטרס הקיומי המתמשך של העם היהודי במדינתו ולחברה הישראלית בכללותה
ה. בירור ייחודו של רצח מנהיג נבחר כסוג של התנקשות במדינה ופגיעה בכל אזרחיה
ו. בירור המשמעות של "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו" (פרקי אבות פרק שני, משנה ז').
2.6 נוסף לפעילות הכיתתית, השכבתית והמוסדית מומלץ ליזום ולקיים, ביום הזיכרון ובימים הסמוכים לו, פעילויות משותפות עם הורים, עם בתי-ספר ממגזרים שונים, עם מתנ"סים ועם גורמי-קהילה.
2.7 בפעילויות יום הזיכרון שתתקיימנה בבית הספר ישתתפו כל התלמידים. אין לקיים ביום זה טיולים או פעילויות אחרות.


3.  יישובים ומחוזות

אירועים, טקסים ורבי-שיח יתקיימו ביזמות של רשויות מקומיות, מתנ"סים וועדי-הורים יישוביים. פעילויות מחוזיות של המשרד תיקבענה על ידי מנהלי המחוזות.


4.  טקסים ואירועים ממלכתיים

4.1 טקס פתיחת אירועי הזיכרון, בהשתתפות תלמידים ובני נוער מבית הספר ע"ש רבין בנתניה, יתקיים בבית הנשיא ביום חמישי, א' במרחשוון התשס"ו, 3.11.05, בשעה 10.30 (ההשתתפות עפ"י הזמנות).
4.2 טקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל בירושלים, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת ונשיא בית המשפט העליון, יתקיים ביום שני, י"ב במרחשוון התשס"ו, 14.11.05, בשעה 15. הטקס יועבר בשידור ישיר בטלוויזיה.
4.3 ישיבה מיוחדת של הכנסת לזכרו של ראש הממשלה ושר הביטחון, יצחק רבין, במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה ויו"ר הכנסת תתקיים ביום שני, י"ב במרחשוון התשס"ו 14.11.05, בשעה 17, בכנסת. הטקס יועבר בשידור ישיר בטלוויזיה.
4.4 טקס הסרת הלוט מעל תערוכת כרזות בכנסת יתקיים ביום חמישי, א' במרחשוון התשס"ו, 3.11.05, בשעה 14.
4.5 במוצאי שבת, י' במרחשוון התשס"ו, 12.11.05, תתקיים עצרת בכיכר רבין.5.  עצרת נוער מרכזית לזכר יצחק רבין במערכת החינוך

העצרת תתקיים במעמד שרת החינוך התרבות והספורט, מנכ"לית המשרד וההנהלה הבכירה ב-י"ב במרחשוון התשס"ו, 14.11.05, בשעה 11, באולם התיאטרון בז'ראר בכאר. העצרת נערכת על ידי מינהל החברה והנוער והאגף לחינוך יסודי, בשיתוף עם מטה ההסברה. האירוע ישודר בשידור ישיר בטלוויזיה החינוכית. בתום העצרת יצאו בני הנוער לסיורים באתרים הקשורים לפועלו של יצחק רבין.


6.   השתלמויות וחומרי למידה

6.1 מטה שנהר וקרמניצר מקיים השתלמויות, ובמסגרתן יוקדש פרק זמן להיערכות לקראת יום הזיכרון לרבין. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הרפרנטיות של מטה שנהר וקרמניצר במחוז או אל מטה שנהר קרמניצר בירושלים, לגב' כוכבה יחזקאל, טל' 02-5603537, פקס' 02-5602883.
6.2 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, בשיתוף עם המחוזות במשרד, מציע מגוון השתלמויות וימי עיון לקראת יום הזיכרון לרבין. לפרטים אפשר לפנות אל המחלקה לחינוך במרכז רבין, טל' 03-7453333, או אל הגב' אילנה רבינוביץ, שלוחה 3346.
6.3 בימים אלה הגיעה לבתי הספר ערכת הלמידה "על פרשת דרכים - ממחלוקת לשיח". הערכה כוללת -
א.
1) כרזה שהפיק המשרד לקראת יום הזיכרון העשירי המציגה את הנושא
2) יריעות זיכרון לפינת הנצחה שעיצב מרכז רבין
ב. חומרי למידה שהפיק המשרד
ג. תקליטור של מרכז רבין.
כל החומרים הופקו על ידי המזכירות הפדגוגית.
6.4 כל חומרי הלמידה שהפיק המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר הועלו על אתר המטה, www.education.gov.il/mate.
6.5 חומרי למידה עבור החינוך הקדם-יסודי הועלו על אתר החינוך הקדם-יסודי, www.education.gov.il/preschool.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/3, כ"ט בתשרי התשס"ו, 1 בנובמבר 2005