ארגון ומינהל .3

ארגון העבודה הפדגוגית

3.1

 התכנית הלאומית לטיפוח האוריינות

3.1-3

חוזרי מפמ"ר מיוחדים בנושא של הפעלת התכנית הלאומית לטיפוח האוריינות נשלחו לכל החטיבות העליונות. אפשר לעיין בחוזר גם באתר משרד החינוך, בתכנית לטיפוח האוריינות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים.בשאלות אפשר לפנות אל מר עופר רימון, האחראי על עמידה בסטנדרטים
בינלאומיים במזכירות הפדגוגית, טל' 02-5603599.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005