ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

 חופשות לימודים בחודשים דצמבר וינואר

3.5-5

חנוכה: מיום שלישי, כ"ו בכסלו התשס"ו, 27 בדצמבר 2005, עד יום שני, ב' בטבת התשס"ו, 2 בינואר 2006. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התשס"ו, 3 בינואר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005