תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

  "הפתגם – ראי העם" – תחרות פתגמים ממסורות קהילות ישראל

9.15-7

1. המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם המפמ"ר ללשון, מכריז על תחרות פתגמים ממסורת קהילות ישראל, "הפתגם - ראי העם". התחרות מיועדת לכיתות ז'-י"ב בחינוך הממלכתי. התלמידים ירשמו פתגמים העוברים מדור לדור במשפחה/בקהילה, ויצרפו להם סיפורים קצרים הממחישים אותם.

הנרשמים יקבלו דף הנחיות על האופן שבו יש להגיש את הפתגם ואת הסיפור ואת פרטיו של מוסר הפתגם.

ההרשמה לתחרות עד י"ט בכסלו התשס"ו, 20.12.05. המועד האחרון למשלוח הפתגם בצירוף הסיפור: כ"ט בשבט התשס"ו, 27.2.05. חלוקת הפרסים תתקיים בטקס ארצי במהלך חודש אדר (מרס).לקבלת פרטים יש לפנות אל מר משה זעפרני, טל' 050-6283206, או אל
מר בלפור חקק, טל' 050-6283199, או למרכז למורשת יהדות המזרח
במזכירות הפדגוגית, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911,
טל' 02-5603165 (לגב' דינה עטר).

2. נספח: דף הרשמה


הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005