תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

  "יער בר/בת מצווה" ב"עמק התנ"ך"

9.15-8

הקשר הבלתי אמצעי למורשת ישראל בלימוד התנ"ך ובהכרת הארץ הוא מיעדיו המוצהרים של משרדנו. אחד המפעלים המסייעים ביצירת קשר זה הוא המפעל שיזם האגף לתרבות תורנית סביב "יער בר/בת מצווה" ב"עמק התנ"ך".

האגף כתב והפיק ערכה לימודית בת 12/13 חוברות לימוד צבעוניות מרוכזות העוסקות ב"עצים תנכיים" על כל היבטיהם, ומצורף להן תקליטור עשיר באלפי פריטים (מאמרים, תמונות, שימושים, אזכורים וכיו"ב). פעילות השיא של המפעל היא נטיעת עצים (לפי בחירה) ב"יער בר/בת מצווה" שב"עמק התנ"ך", המצוי באזור לכיש-עדולם וכל הפרטים אודותיו מצויים בחוברות האמורות ובפרסומים סביב המפעל.

הערכה מספקת לבתי הספר שיצטרפו ליזמה בכיתות ו'-ז', שנות ה-בר/בת מצווה, אפשרויות מגוונות של לימוד וחוויה במשך השנה.

בשנת התשס"ו התכנית מופעלת לניסיון ראשון בכ-20 רשויות מקומיות באמצעות היחידות לתרבות תורנית.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מפקחי המחוזות של האגף לתרבות תורנית:
- ירושלים: מר אליהו אביעד, משרד החינוך, רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים, טל': ע': 02-5601325/65, נייד: 050-6283057, ב': 02-5867962, פקס': 02-5601790
- דרום: מר בן-ציון מזרחי, בית עלי, רח' הנשיא 63, ת"ד 5023, אשקלון 78150, טל': ע': 08-6733908, נייד: 050-6283054, ב': 08-6733163,
פקס': 08-6712580, פקס' ב': 08-6732238
- תל-אביב והמרכז: מר שמריהו הרמן, משרד החינוך, רח' השלושה 2, יד אליהו, תל-אביב 61092, טל': ע': 03-6896015, נייד: 050-6283055, ב': 09-7493673, פקס': 03-6896075
- צפון: מר חיים שני, רח' דן 32, ת"ד 272, קרית שמונה 10200, טל': ע':
04-6940320, נייד: 050-6283058, ב': 04-6949022, פקס': 04-6943166.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005