תכניות לימודים .9

דמוקרטיה ודו-קיום

9.2

 יום זכויות האדם

9.2-2

יום זכויות האדם הבין-לאומי יתקיים השנה, כבכל שנה, ב-10 בדצמבר, כפי שהוחלט באו"ם. השנה תאריך זה חל בשבת, ט' בכסלו התשס"ו. מנהלי בתי הספר והמורים מתבקשים לעסוק בנושא בשבוע שלפני תאריך זה או בשבוע שאחריו ולהקדיש לכך לפחות שתי שעות לימוד.

המטה המשולב ליישום דוחות שנהר וקרמניצר מתמקד השנה בנושא "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות". המטה יפיץ לבתי הספר מארז למידה ובו סרטים, מידע והצעות להפעלה, וזאת בשיתוף נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלויות, האגף לחינוך המיוחד והפיקוח על התקשורת במשרדנו ועמותת "להב".

מוצע לעשות שימוש גם בחומרים שהופקו על ידי המטה בשנים קודמות ונשלחו לכל בתי הספר, שנושאם היה "זכויות חברתיות במדינה יהודית ודמוקרטית"; לדוגמה:

- מארז למידה בנושא זכויות חברתיות שהופץ בהתשס"ה וכלל חומרי למידה, מאמרים והצעות להפעלה. חומרים אלה נמצאים גם באתר המטה במשרד החינוך לכל דורש, בכתובת www.education.gov.il (יש לפתוח את החלונית "משפחת אוח" וללחוץ על "מטה שנהר וקרמניצר").
- הקלטת "אשנה ואשתנה" שהופצה בהתשס"ד, הכוללת סרטי תלמידים וחוברת הפעלה. הקלטת הופקה על ידי מטה שנהר וקרמניצר בשיתוף עם עמותת "להב", ועם הפיקוח על התקשורת.
בהשתלמויות הנערכות מטעם מטה שנהר וקרמניצר במשך השנה תתקיימנה הרצאות וסדנאות בנושא זכויות האדם.


לפרטים יש לפנות אל רפרנטיות המטה במחוזות (ראה בסעיף 9.2-1) וכן אל
הגב' כוכבה יחזקאל, מטה שנהר וקרמניצר, טל' 02-5603537 ו-02-5603543.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005