תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 השתלמויות ארציות בתרבות ובאקלים מבוססי-סטנדרטים

9.4-6

1.  טיפוח מעורבות חברתית באמצעות "מפגשים בגובה העיניים"

השתלמות ארצית למנהלים ולרכזים מובילי תכניות חברתיות-ערכיות בבית ספרם תתקיים בחופשת חנוכה, ביום רביעי, כ"ז בכסלו, 28.12.05, במרכז הפסג"ה ברמת-גן, בין השעות 16-9.

בהשתלמות ייבחנו ההיבטים המרכזיים בקיום מפגשים כיתתיים, שכבתיים ובית-ספריים כמטפחים תרבות ואקלים, יוצגו מודלים למפגשים המסייעים בטיפוח מעורבות חברתית, תתאפשר התנסות במהלך יישומי, ויחולקו חומרים לדיון ולהפעלה בחדר-המורים ובכיתה.


2.  המורים כ"מְאַמֶנטור

השתלמות ארצית למורים ולרכזים המלווים תלמידים מעורבים חברתית (ועדות כיתתיות/שכבתיות, מועצת תלמידים וכו') בהיקף של 28 שעות (רבע גמול) תתקיים במרכז הפסג"ה ברמת-גן בין השעות 16-9 בתאריכים האלה:
בחופשת חנוכה, ביום שלישי, כ"ו בכסלו, 27.12.05
בחופשת פסח, ביום רביעי, ז' בניסן, 5.4.06
בתחילת חופשת הקיץ, ביום רביעי, ט' בתמוז, 5.7.06
בסיום חופשת הקיץ, ביום חמישי, ל' באב, 24.8.06.

בהשתלמות יוצג מודל ייחודי המבוסס על תפיסה המשלבת אלמנטים מתפקיד המאמן (Coach) ומתפקיד המנטור (Mentor). לפיכך בחרנו לכנותו "מאמנטור".

בתאריכים שלעיל תועברנה סדנאות שתתמקדנה בתפקיד המאמנטור, בתפיסה העומדת בבסיסו ובמודל ובמיומנויות המסייעים ביישומו תוך ליווי המאמנטורים והעצמתם במהלך עבודתם.

בהשתלמות ישולבו הרצאות, דיונים ומשחקי תפקידים בביצוע המשתתפים.

להרשמה יש לפנות בהקדם למחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף החינוך היסודי, דוא"ל yesodi@education.gov.il, פקס' 02-5604043. יש לציין פרטים אלו: השם, התפקיד, בית הספר, המחוז וכן שם ההשתלמות שמעוניינים להשתתף בה.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך
לחיים בחברה, רחוב דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911,
טל' 02-5603284/3.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005