תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

 היערכות לציון יום זאב ז'בוטינסקי

9.4-8

בשנת התשס"ה-2005 התקבל בכנסת חוק זאב ז'בוטינסקי שמטרותיו "להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני".

זאב ז'בוטינסקי, שהיה מנהיג ציוני, מייסד התנועה הרוויזיוניסטית ובית"ר, סופר, משורר, עיתונאי ומתרגם, יזם את הקמת "הגדוד העברי הראשון", שהיה לגיון יהודי

שפעל במסגרת הצבא הבריטי, והיה חבר ההנהלה הציונית וממייסדי "קרן היסוד". ז'בוטינסקי הקים את "ברית הציונים הרוויזיוניסטים" שדגלה בהקמת מדינה עברית בארץ ישראל לאלתר. הוא עמד גם בראש תנועת הנוער בית"ר שקמה במטרה לחנך את הנוער ברוח לאומית וצבאית, ייסד את ההסתדרות הציונית החדשה וכן היה מפקד האצ"ל.

בהתאם לחוק שהתקבל תציין מערכת החינוך את יום זאב ז'בוטינסקי בכל שנה בתאריך י"ב בטבת. ביום זה יוקדש זמן בבתי הספר ללימוד פועלו וחזונו הציוני של זאב ז'בוטינסקי.

על בתי הספר להיערך לקיום פעילות חינוכית-ערכית, לרבות קיום טקסים לקידום מטרותיו של חוק זה.

לציון 125 שנים להולדתו של ז'בוטינסקי יפרסם מינהל החברה והנוער במשרדנו גיליון "על סדר היום" ובו הצעה לפעילות שתוקדש לנושא. הגיליון יופץ לכל בתי הספר. אפשר יהיה למצוא את הפעילות גם באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער, http://noar.education.gov.il.

חומרים נוספים אפשר למצוא בארכיון מכון ז'בוטינסקי בישראל, בית ז'בוטינסקי, רח' המלך ג'ורג' 38, ת"א. במכון ארכיון ובו 18,000 ספרים ו-800 כותרים של כתבי עת וכן תיקים רבים המכילים אלפי מסמכים, תעודות ותמונות הקשורים לזאב ז'בוטינסקי ולתנועות ולארגונים הקשורים בו. במכון פועל מוזיאון המציג מצגת אור-קולית על חייו, על פועלו ועל הגותו של זאב ז'בוטינסקי וכן מקיים ימי עיון לבתי ספר בנושאים הקשורים לפועלו. לתיאום ביקור אפשר לפנות בטל' 03-5286523
ו- 03-6210642. כתובת אתר האינטרנט של המכון: www.jabotinski.org.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' נעמי גנאל, מנהלת תחום תכנים, תכניות
והשתלמויות במינהל החברה והנוער, טל' 02-5603155.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005