תכניות לימודים .9

מקצועות הלימוד

9.7

 פרסים בלימודי ארץ ישראל ע"ש רחבעם זאבי – עמותת מור"ג

9.7-4

1. טקס חלוקת הפרסים לעבודות גיאוטופ מצטיינות, לבתי ספר מצטיינים ולמורה המצטיין לשנת התשס"ה יתקיים במוצאי ט"ו בשבט התשס"ו (13.2.06) באודיטוריום של מוזיאון ארץ ישראל בת"א. הפרסים ניתנים על ידי עמותת מור"ג.
2. נושא העבודות בקטגוריה של עבודה לזכרו של גנדי לשנת התשס"ז ייסוב סביב האמירה "את הארץ צריך לטייל יחפים, כיוון שדורכים על הפסוקים". סביב אמירה זו יכולות להיכתב עבודות הקשורות במסעות בארץ וכן בנושאים מתקופת המקרא.
3. הנושא לשנת הלימודים התשס"ו היה "ההתיישבות בבקעת הירדן לאחר 1967".
4. את הנוהל להגשת הגיאוטופים לשיפוט וכן להגשת מועמדות בית הספר לפרס פרסמנו בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), סעיף 9.7-11. נוהל זה לא שונה, למעט מועד הטקס לחלוקת הפרסים, שנקבע בהוראות הקבע ל-ל' בתשרי, יום הזיכרון לרחבעם זאבי, ושונה למוצאי ט"ו בשבט.בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה,
טל' 02-5601091 ו-050-6282070.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/4, כ"ט במרחשוון התשס"ו, 1 בדצמבר 2005