אורחות חיים במוסדות החינוך .2

עישון, סמים ואלכוהול

2.5

  היום הבינלאומי ללא עישון במערכת החינוך - פעילות ותחרויות פרסים

2.5-1

1.  הפעילות
היום הבינלאומי ללא עישון יתקיים השנה בארץ ביום ד', ד' בסיוון התשס"ו
(31.5.06). מערכת החינוך נערכת ליום זה באחריות השירות הפסיכולוגי-ייעוצי ובשיתוף המחלקה לבריאות במשרד, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, הפורום הישראלי לצמצום העישון, המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות במשרד הבריאות, המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות בשירותי בריאות כללית ומכבי - שירותי בריאות.

מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים למניעת העישון.

לקבלת עצה, הדרכה וחומרי עזר אפשר לפנות אל הגופים האלה:
א. לשירות הפסיכולוגי-ייעוצי, משרד החינוך, היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק, פקס' 02-5603256;
ב. לאגודה למלחמה בסרטן:
- לקבלת חומר הסברה: פקס' 03-7322780 (יש לציין שם מלא של המזמין ואת תפקידו בבית הספר, שם בית הספר, יסודי או תיכון, ממ"ד או ממ', האם יש בו דוברי שפות אחרות, כתובת מלאה, כולל מיקוד, מספרי טלפון, רצוי גם טלפון נייד, הכיתות, מספר הכיתות ומספר התלמידים)
- להזמנת הרצאות (ללא תשלום), גם לדוברי ערבית, בנושא נזקי עישון - בהתאם למיקום בית הספר:

חיפה והצפון: טל' 04-8381411
תל אביב: טל' 03-6912234
מרכז: טל' 03-5721605
ירושלים: טל' 02-6256721
דרום: טל' 08-6271228;
ג. למשרד הבריאות, למחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, לקבלת פרסומים שונים ושלטי איסור עישון, פקס' 02-6235399;
ד. לאתר שפ"ינט, ;
ה. לאתר האגודה למלחמה בסרטן, www.cancer.org.il.


המעוניינים לקבל את החוברת "לשאוף אוויר בריא", המיועדת לכיתות ו', ז' ו-ח', ואת החוברת "חופשי לנשום", המיועדת לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה, יפנו אל יחידת המניעה בנושא סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, פקס' 02-5603256.


2.  תחרות פרסים לעבודות חקר
לקראת היום הבינלאומי ללא עישון תתקיים תחרות פרסים בין בתי הספר שיפעילו תכניות ייחודיות בנושא מניעת עישון. התחרות תתקיים בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ובשיתוף שפ"י במשרד החינוך.

הפרסים יחולקו מטעם הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ביום הבינלאומי, בכנס חגיגי שיוקדש לזכרו של ד"ר מרקוס ז"ל, היו"ר לשעבר של מרכז הליגה, במעמד המשפחה ויו"ר הליגה, פרופ' אלירז.

פרטים נוספים יינתנו לבתי הספר שימלאו את הטופס שלהלן ויירשמו כמשתתפים בתחרות.

אלה הפרסים המוצעים:

1. פרס ראשון בסך 1,500 ש"ח
2. 2 פרסים שניים בסך 1,000 ש"ח כל אחד
3. 2 פרסים שלישיים בסך 750 ש"ח כל אחד
4. 3 פרסי ניחומים בסך 500 ש"ח כל אחד.

סך כל הפרסים: 6,500 ש"ח.


להשתתפות בתחרות על בית הספר לעמוד בקריטריונים האלה:

א. בית הספר יפעיל תכניות על פי עקרונות המניעה הכוללים מידע, עמדות וצרכים, כישורי חיים ופעילויות חווייתיות תוך קיום דיאלוג עם התלמידים ועירובם בתכנית.
ב. בית הספר יערב גורמים מהקהילה כשותפים, כמנחים, כמרצים וכד'. בית הספר הדתי יערב את רב בית הספר ואת רבני הקהילה לפסקי הלכה בנושא של איסור העישון.
ג. בית הספר ישלב את פעילויות החינוך במקצועות השונים.
ד. בית הספר יתעד את הפעילויות בתקליטור, ויצרף בנספח הסבר על הפעילות ועל היקפה.

ועדה מיוחדת תבחר את העבודות הזוכות.

את העבודות יש לשלוח בדואר רגיל (לא רשום) עד יום א', ד' בניסן התשס"ו, 2.4.06, לכל המאוחר, אל הגב' דגנית פלס, מדריכה ארצית במניעת עישון, ת"ד 349, כפר ויתקין 40200. אפשר גם לשלוח מצגת הכוללת תיאור ותיעוד של הפעילות לדוא"ל dganitpeles@yahoo.com.

המעוניינים להשתתף בתחרות יכתבו אל היחידה לתכניות מניעה בשפ"י, פקס' 02-5603256, ויציינו פרטים אלו: שם בית הספר, שם המנהל, מספר הטלפון והפקס' של בית הספר, שם איש הקשר ומספר הטלפון שלו.

להלן הטופס שעל המעוניינים להשתתף בתחרות למלא. יש לשלוח אותו לשפ"י, ליחידה לתכניות מניעה:
אל: היחידה לתכניות מניעה - שפ"י

פקס' 02-5603256

משרד החינוך, דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911

אני מעוניין להשתתף בתחרות הפרסים בנושא העישון.

שם המנהל שם ביה"ס מס' הטלפון
או הפקס'
השכבה/הכיתה
שבה תופעל
התכנית ומספר
התלמידים
תיאור
התכנית
שם מפעיל
התכנית +
מס' הטלפון
(גם נייד)
והפקס'
וכתובת
הדוא"ל

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006