אורחות חיים במוסדות החינוך .2

קו פתוח לפניות

2.6

 תחרות כרזות לרגל מלאת 15 שנה להקמת "הקו הפתוח לתלמידים"

2.6-2

1. מגמת אמנויות העיצוב ו"הקו הפתוח לפניות תלמידים" מכריזים על תחרות כרזות לרגל מלאת 15 שנה להקמת "הקו הפתוח לתלמידים".
2. להלן הדרישות:
2.1 בעיצוב הכרזות יצוינו שמו של הקו - "הקו הפתוח לתלמידים" -
באותיות גדולות וברורות, מספר הטלפון של הקו - 1-800-222-003 -
וכתובת הדוא"ל שלו - kav_patuach@education.gov.il.

שלושת הפרטים האלה חייבים לבלוט בעיצוב הכרזה.
2.2 גודל הכרזה יהיה ½ גיליון.
2.3 בעיצוב הכרזה אפשר לשלב אלמנטים ויזואליים - תצלום, איור, ציור וכד' - המסבירים את חשיבות הקו הפתוח לתלמידים ואת תפקידיו.
3. לפני תחילת העבודה על הכרזה כדאי להפנות את התלמידים לאתר "הקו הפתוח": https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/KavPatuach.
4. צוות "הקו הפתוח" עומד לרשות בתי הספר המעוניינים להציג את עולם התוכן הקשור לכרזה ולקיים סדנה שתשמש גירוי לעבודה האמנותית.
5. את הכרזות יש להעביר ל"קו הפתוח לפניות תלמידים", משרד החינוך התרבות והספורט, בניין לב רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, עד לתאריך כ"ב בשבט התשס"ו (20.2.06).
6. בחירת הכרזה הזוכה תצוין בכנס שיתקיים לרגל מלאת 15 שנים ל"קו הפתוח", ביום שני, כ' באדר התשס"ו (20.3.06).


למידע נוסף: "הקו הפתוח לתלמידים", טל' 02-5602538, פקס' 02-5603754.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006