ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  ימים מיוחדים בחודש פברואר - ט"ו בשבט

3.5-6

ט"ו בשבט יחול השנה ביום שני, 13 בפברואר 2006. ט"ו בשבט הוא יום נטיעות או טיולים. אם אין אפשרות לערוך נטיעות וטיולים בגלל מזג האוויר, יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים לשיחות ולפעילויות חינוכיות הקשורות בט"ו בשבט.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006