ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

  חדשות ועדכונים ב"אוח" – אתר האינטרנט של המשרד –
  ובאתרי היחידות

3.6-5

1.  "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
ט"ו בשבט

באתר ט"ו בשבט אפשר למצוא מידע אודות סדר ט"ו בשבט, ציירים המציירים עצים ועבודות ילדים בנושא. כן יש באתר שירים לחג, ואפשר להשתתף בחידונים על אישים בתנ"ך ועל עצים ועוד.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tu_beshvat.
2.  אתרי היחידות
אתר הפיקוח על הוראת הספרות

2.1 האתר כולל מידע רב ומגוון אודות השתלמויות, חוזרי מפמ"ר, ימי עיון ותכניות לימודים בספרות, וכן מערכי שיעור רבים אודות יוצרים ויצירות פרי כתיבתם של מדריכי הפיקוח והפניות לשיעורים מתוקשבים ולקבוצות דיון נושאיות.כתובת האתר: /https://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS
Mazkirut_Pedagogit/Sifrut
.
2.2 אתר החשבות של המשרד

האתר כולל מידע מתעדכן אודות אגפים שונים בחשבות: תקצוב רשויות, תמיכות, רכישות וספקים ומשכורות עובדים.כתובת האתר: www.education.gov.il/hashavut.2.3 אתר המזכירות הפדגוגית - פרויקט הלמידה השיתופית

האתר שייך לרשת הפדגוגית הישראלית ללמידה שיתופית, פרויקט המקשר בין בתי ספר ברחבי העולם באמצעות לימוד משותף דרך האינטרנט. האתר מכיל מידע לגבי נושא הלמידה השיתופית וכן על הפרויקט עצמו - בתי הספר המשתתפים, פעילויות הנערכות במסגרת הפרויקט וכו'.כתובת האתר: www.education.gov.il/Ipncl.2.4 אתר המפמ"ר למידענות

זהו האתר של הפיקוח על תחום המידענות ומדעי המידע. באתר 4 תת- אתרים שונים, כל אחד מהם מוקדש לתחום אחר של הפיקוח: מידענות, אתיקה, נוער מחשבים ומדעי המידע. בכל אחד מהתת-אתרים יש מידע לגבי השתלמויות ואירועים, חומרי לימוד רלוונטיים, מאגר חומרי הוראה ועוד.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/Meidaanut.2.5 אתר החינוך היסודי

האתר מוקדש לאגף לחינוך יסודי, והוא כולל חומרים פדגוגים ומינהליים בנושאים האלה: התמקצעות במתמטיקה, חינוך לחיים בחברה, מינהל בית ספרי, משוב בית ספרי וסביבות למידה חדשניות.

באתר יש מאמרים, חומרי הוראה רבים, פעילויות למורים, ירחונים בתחומים שונים וקבוצות דיון.כתובת האתר: www.education.gov.il/yesodi.2.6 האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

תכנית לימודים לקדם-יסודי - תשתית לקראת קריאה וכתיבה


תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה" מוצגת במהדורה זמנית באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים. התכנית פותחה לאור המלצותיה של הוועדה "לקראת קריאה וכתיבה" שהוקמה באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים בשיתוף עם האגף לחינוך קדם-יסודי.

תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה בגן הילדים" מבוססת על גופי הידע בתחום של תהליכי רכישת הקריאה והכתיבה בגיל הרך, גופי ידע הנבנים מהמחקר הענף שנערך בארץ ובעולם, המעיד על תרומת תכניות לקידום אוריינות בגיל הרך להתפתחות התהליכים של הבנת הנקרא וההישגים הלימודיים בשלבים מאוחרים יותר בחיי התלמיד.

התכנית מכוונת לפתח תשתית ללימוד הקריאה והכתיבה והשפה בבית הספר ועוסקת בהמלצות ובהנחיות לגננת כיצד לטפח את השליטה של ילדי הגן במיומנויות המסייעות ללימוד הצופן של הכתב, לקדם אצלם את המוטיבציה לקרוא ולכתוב ולהעשיר את שפתם כדי לקדם את יכולות ההבנה וההבעה שלהם ואת יכולתם התקשורתית בכלל.

התכנית מתייחסת למסגרת החינוכית החל מכניסת הילדים למערכת החינוך (בגיל 3) ועד לתחילת הלימודים בבית הספר (בגיל 6).כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tal/kriha.


הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006