ארגון ומינהל .3

מינהל מוסדות חינוך

3.7

  הבחירות לכנסת

3.7-4

1. בתאריך כ"ח באדר התשס"ו (28 במרס 2006) תתקיימנה הבחירות הכלליות לכנסת ה-17. הבחירות מזמנות לעוסקים במלאכת החינוך וההוראה אפשרות לתרום משמעותית לקידום החינוך והתרבות הפוליטיים-הדמוקרטיים בארץ. בתקופה זו נוכל להגביר את החינוך לאזרחות טובה, נפעל לעודד את מעורבות התלמידים ואת התמצאותם בבעיות השעה, נטפח את ערכי הסובלנות וההגינות ואת תרבות הדיון והוויכוח בקרב התלמידים, נסייע לעולים חדשים להתערות בתרבות הפוליטית הישראלית, ונקנה לתלמידים כלים להתמודדות ביקורתית עם תעמולה ועם דמגוגיה.

מחנכי הכיתות נקראים להקדיש זמן לעיסוק החינוכי בשאלות שעל הפרק ולצייד את התלמידים בידע הדרוש. כך נאפשר להם להביע את דעותיהם השונות ונחנך אותם לחשיבה עצמאית ולשיקול דעת, ערכים שמשמעותם רבה במיוחד בתקופת הבחירות.
2. החל ביום ל' בשבט התשס"ו (28 בפברואר 2006) ועד למחרת יום הבחירות לכנסת אין להזמין למוסדות החינוך נציגי מפלגות.
3. אין לקיים במוסדות החינוך בתקופה זו קלפיות ניסיוניות של תלמידים או של מורים.
4. אין לאפשר בתקופה זו קיום פרסום או תעמולה פוליטיים או מפלגתיים במוסדות החינוך.
5. ההוראות הקשורות לפעילות מפלגתיות ומדינית ולפעילות הקשורה בבחירות של עובדי הוראה מובאות בחוזר הוראות הקבע נט/8(א), סעיף 5-3.7.לפרטים נוספים אפשר לפנות אל האגף לפניות הציבור ותלונות הציבור,
טל' 1800-25-00-25 או 02-5602711.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006