חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי .7

פעילות חברתית וקהילתית

7.9

  "ימי משפחה" - פעילות לימודית להעצמת הורים ומשפחות

7.9-3

1.  רקע
ביזמת המחלקה להורים, משפחה וקהילה באגף לחינוך מבוגרים וגופים העוסקים בתחום המשפחה והחינוך, יתקיימו בתאריכים כ"א בשבט עד ב' באדר התשס"ו, 19.2-2.3.06, פעילויות לימודיות-חווייתיות במסגרת "ימי משפחה".

מנהלים, מורים, גננות ואף הורים מתלבטים בשאלת אופי הקשר הרצוי בין ההורים לבית הספר. יחסי הגומלין בין מערכת החינוך להורים משפיעים הן על תחושת השייכות של הילד לבית הספר ועל התנהגותו החברתית והן על תחושות המורים ועל תפקודם.

הפעילות ב"ימי המשפחה" היא הזדמנות ללמידה משותפת של נושאי ההורות, המשפחה והחינוך ולהגדרה מחדש של היחסים והקשרים ההדדיים בין הבית לבית הספר.

כמו בשנים הקודמות, בתי הספר והגנים מוזמנים גם השנה ליזום פעילויות ואירועים בתאריכים הנ"ל, במסגרת בתי הספר והגנים, והמחלקה להורים, משפחה וקהילה באגף לחינוך מבוגרים מציעה את עזרתה בחשיבה, בתכנון ובהפעלה.


2.  אופי הפעילות
2.1 הפעילות תיעשה על ידי מנחים מוסמכים להורות ולמשפחה.
2.2 הפעילות תתמקד בנושאים הרלוונטים לגן, לבית הספר ולהורים; למשל:
  סמכות הורית וסמכות מורית
  משפחות ומורים לילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז
  נורמות וערכים משפחתיים
  ציפיות של הורים מילדיהם
  התמודות הורים עם מצבי לחץ
  שותפות הורים בחינוך
  כללים וגבולות במשפחה
  סמכות הורים במבחן המציאות
  ילדים והורים במעבר תרבותי (מגוון נושאים).
2.3 המרכזים הארציים, המחוזיים והיישוביים להורים ולמשפחה יסייעו בקיום הפעילות בחשיבה, בתכנון ובהפעלה.
2.4 ההיענות לבקשות תהיה על פי יכולת המרכזים והמוסדות המפעילים.3.  גופים ומוסדות שאפשר לפנות אליהם לעזרה בתכנון הפעילויות ובהפעלתן
3.1 מטה הפעילות - להיוועצות ולהכוונה
  הגב' רינה כהן, מנהלת המחלקה להורים, משפחה וקהילה, טל'
02-5601427
  הגב' רנה טוקר והגב' דליה הופשטטר, ייעוץ ותיאום אירועי שבוע המשפחה, טל' 02-5601435 ו-02-5601374
3.2 רכזי מחוזות בתחום של הורות ומשפחה
  הגב' לימור טל, מחוז ת"א והמרכז, טל' 03-6896029 ו-050-6679503
  הגב' שמחה אדרי, מחוז הדרום, טל' 052-3929405
  הגב' אביבה יוליוסברגר, מחוז חיפה והצפון, טל' 04-8632672
ו-050-8453762
  הגב' טובה בש, מחוז ירושלים, טל' 02-5601430
3.3 מרכזים ארציים ומחוזיים להורים ולמשפחה
  המרכז האזורי להורות ולמשפחה במכללת סמינר הקיבוצים, הגב' צאלה מיינרט, טל' 03-6902375
  המרכז האזורי להורות ולמשפחה במכללת קיי, באר שבע, ד"ר יהודית זמיר, טל' 08-6402886/37
  "מאיה", מרכז ארצי להורים ולמשפחה במעבר תרבותי, מכללת סמינר הקיבוצים, הגב' מלכה ריבקה-דיירקטור, טל' 03-6901282
ו-054-5918502
  "מהות", המרכז הארצי לקשרי מורים-הורים במכללת לוינסקי, הגב' ריקי אייגנר, טל' 03-6902435
  המרכז האזורי להורות ולמשפחה בחברה רב-תרבותית במכללת "גורדון" בחיפה, הגב' ענת גילת, טל' 04-8590111
  המרכז הארצי הרב-תחומי להורים ולמשפחה בקהילה החרדית, בני ברק, הגב' גיטה לויפר, טל' 03-6160531
  המרכז הארצי להורות ולמשפחה בחברה הערבית, מכללת אל קאסמי, באקה אל גרבייה, הגב' רע'דה מסאלחה, טל' 050-7633244
3.4 מכונים ומדרשות
  מדרשת אמונה: זוגיות, הורות, משפחה בין-דורית, הגב' בתיה טבצ'ניק, טל' 02-6519323 ו-02-6413242
  מכון אדלר, ביה"ס להורים, הגב' מיכל דליות, טל' 09-9518455
  מכון מעגלים: משפחות עם ילד AD/HD (הפרעות קשב וריכוז), הגב' תילי מילנר, טל' 03-5609545.4.  אירועים מרכזיים לכלל הציבור
ב-כ"ד בשבט התשס"ו (22.2.06): כנס ארצי לאנשי מקצוע בירושלים
ב-י"ח בשבט התשס"ו (16.2.06): כנס לאנשי מקצוע במרכז להורות ולמשפחה, מכללת סמינר הקבוצים, תל אביב
ב-ל' בשבט התשס"ו (28.2.06): כנס במרכז הארצי להורות ולמשפחה בחברה הערבית, מכללת אל קאסמי, באקה אל גרבייה.
ב-כ"ג בשבט התשס"ו (21.2.06): פורום לאנשי מקצוע, למרצים ולבעלי תפקידים ברשויות מקומיות בנושא "העצמת הורים במסגרות חינוכיות" במרכז להורות ולמשפחה במכללת גורדון בחיפה
ב-כ"ה בשבט התשס"ו (23.2.06): כנס משותף של המרכז להורות ולמשפחה ומכללת גורדון בנושא "משמעת בחינוך ובמשפחה".
מידע רלוונטי על "ימי המשפחה" יפורסם במידעון של המחלקה להורים, משפחה וקהילה, וכן באתר האגף לחינוך מבוגרים,
Orianit.edu-negev.gov.il/mevugarim.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006