תרבות .10

תרבות תורנית

10.7

  כנס יזמות בר/בת מצווה – האגף לתרבות תורנית

10.7-1

- 10-9.30: התכנסות ורישום
- 11-10: סיור ביריד ובתערוכה או צפייה בהצגת היחיד של חגי לובר, "תלוש" (על לבטי הנוער)
- 11.30-11: פתיחה וברכות

אינג' צבי צילקר, ראש העיר אשדוד

מר מנחם כהן, סמנכ"ל במשרד החינוך
- 13-11.30: מושב א': בר/בת מצווה - בין הלכה למנהג

המשתתפים


הרב יוחנן פריד, מנהל האגף לתרבות תורנית, יו"ר

הרב עוזי בינגפלד, ראש מכללת "אורות עציון"

הרב יוסף גערליצקי, רב מרכז בתל-אביב

ד"ר עליזה לביא, אוניברסיטת בר-אילן
- 13.30-13: ארוחת צהריים
- 14.30-13.30: סיור ביריד היזמות ובתערוכה
- 16-14.30: מושב ב': חגיגות "בת מצווה" בדורנו

המשתתפים


הרב בן ציון מזרחי, מפקח מחוז הדרום, יו"ר

הגב' בלהה אדמנית והגב' אסתי בר-אל, מכללת תלפיות

מר עזרי והגב' אורה טובי

מר בנימין יוגב (בוג'ה), מכון "שיטים", בית השטה
- 16: דברי סיכום

מר ציון מנצורה
, סגן מנהל האגף לתרבות תורנית.
בשאלות אפשר לפנות אל מטה הכנס: האגף לתרבות תורנית, מחוז דרום,
טל' 08-6733908 ו-08-6733322, פקס' 08-6712580.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006