תכניות לימודים .9

שואה

9.10

 27 בינואר – יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה

9.10-2

לראשונה בתולדותיה החליטה עצרת האו"ם לקבוע יום זיכרון בין-לאומי להנצחת קרבנות השואה. בהחלטת האו"ם כלולים בין השאר הסעיפים האלה:
1. האו"ם מעודד את המדינות החברות לפתח תכניות לימוד שתשפענה על הדורות הצעירים ללמוד את לקחי השואה כדי למנוע פשעים עתידיים.
2. האו"ם דוחה כל ניסיון להכחיש חלקית או באופן מלא את השואה כאירוע היסטורי.
3. האו"ם מגנה כל תופעה של חוסר סובלנות דתית וגילויי גזענות ואלימות נגד קבוצות על בסיס אתני או דתי.
בדיון בעצרת האו"ם הדגישו נציגים רבים את ייחודיות השואה בהיסטוריה ודיברו על כך שהשואה עזרה להגדיר את המושגים "רצח-עם" ו"פשעים נגד האנושות". מזכ"ל האו"ם ציין כי האו"ם עצמו נוסד בעקבות השואה ומלחמת העולם השנייה. העצרת בחרה ביום ב-27 בינואר כתאריך זיכרון בין-לאומי להנצחת קרבנות השואה משום שזהו יום כניסת הצבא האדום אל אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכול את הניסיון להשמדה טוטאלית של העם היהודי. משמעותה של החלטה זו היא כי השפעת השואה לא פחתה ולא התעמעמה, שכן העולם עדיין מחפש את הדרך להגיע לכך שהשמדת עם לא תוכל להתרחש שוב.

במדינת ישראל מצוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה בכ"ז בניסן. לפיכך החליט משרד החינוך להקדיש את 27 בינואר לעיון ולהעמקה בהיבטים האוניברסליים של השואה. היבטים אלו אפשר ללמוד רק מתוך לימוד שואת העם היהודי ונושאי הגזענות והאנטישמיות.

התאריך 27 בינואר, יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה, יצוין במערכת החינוך בעזרת הפעילויות האלה:
שעת מחנך בחטיבה העליונה, שתוקדש לסוגיות האלה:
  - מה הביא את האו"ם לקבל את ההחלטה ומדוע דווקא עכשיו?
  - מה משמעות היום הזה לנו ולעולם?
  - כיצד התאפשר רצח היהודים?
  - מה המשמעות של השואה לאדם בחברה המודרנית?
  מערך שיעור בנושאים אלו יופץ בדיוור של משרד החינוך ויופיע באתרי האינטרנט של משרד החינוך ושל "יד ושם".
יום עיון למנהלי מערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, שיתקיים בבית הספר המרכזי להוראת השואה ב"יד ושם".
השנה חל התאריך 27 בינואר ביום שישי, כ"ז בטבת התשס"ו, ולכן יצוין היום ביום חמישי, כ"ו בטבת התשס"ו, 26 בינואר 2006.לפרטים, למידע נוסף ולהצעות לפעילות חינוכית אפשר לפנות אל ביה"ס המרכזי להוראת השואה, "יד ושם", טל' 02-6443622, דוא"ל
pedagogic.center@yadvashem.org.il, וכן אל אתר האינטרנט של "יד ושם": www/yadashem/org.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006