תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

  שינוי המועד של מבחן המיצ"ב ב"100 המושגים במורשת,
  בציונות ובדמוקרטיה"

9.15-9

מועד המבחן ב-"100 המושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה", המועבר השנה לתלמידי כיתות ט' במסגרת מבחני המיצ"ב, יוקדם ביום אחד, עקב קיום הבחירות לכנסת במועד המקורי שתוכנן למבחן ופורסם בסעיף 9.15-2 בחוזר "הודעות ומידע" סו/1.

המבחן יתקיים אפוא ביום כ"ז באדר התשס"ו (27 במרס 2006), בשעה 10.

כמתוכנן, ישתתפו במבחן כל תלמידי כיתות ט' בבתי הספר אשר התקיימו בהם השנה מבחני המיצ"ב.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יהודית זמיר ממטה שנהר וקרמניצר,
טל' 02-5603543, דוא"ל yehuditz@education.gov.il.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/5, א' בטבת התשס"ו, 1 בינואר 2006