אורחות חיים במוסדות החינוך .1

בריאות

2.2

  פעילות האגודה למלחמה בסרטן

2.2-7

האגודה למלחמה בסרטן פועלת לקידום המודעות לבריאות והמניעה של עישון סיגריות ונרגילה ושל החשיפה לשמש. זאת באמצעות הרצאות של מדריכי האגודה וחלוקת חומרי הסברה מגוונים בנושאים השונים. פעילות האגודה אינה כרוכה בתשלום.

לקבלת חומר הסברה יש לפנות מבעוד מועד למחלקת ההדרכה וההסברה באגודה למלחמה בסרטן באמצעות פקס' 7322780-03.

על הפקס' יש לציין בבירור את הפרטים האלה:
- שם המזמין (השם הפרטי ושם המשפחה), שם המוסד, הכתובת המלאה ומספר הטלפון (גם הנייד)
- נושא חומר ההסברה המבוקש - מניעת עישון, מניעת חשיפה לשמש - בציון הכמות הדרושה והכיתות שהחומר מיועד להן.

ללא פרטים אלה לא תטופל הבקשה. החומר יועבר באמצעות שליח.

להזמנת הרצאות יש לפנות כ-3 שבועות מראש לנציגי האגודה ברחבי הארץ, שפרטיהם מובאים להלן:

האזור שם הנציג מס' הטלפון מס' הפקס'
צפון צביקה בירן 04-8381411 04-8381412
חיפה יפה קורן 04-8381411 04-8381412
ירושלים פנינה צור 02-6256721 02-6255497
מרכז חיים גבע-הספיל 03-5721605 03-7322780
תל-אביב אילת גרא 03-6912234 03-6912231
דרום הגר שלו 08-6271228 08-6286003
המגזר הערבי פאתן ג'טאס 04-6550655 04-6467507


אתר הילדים של האגודה למלחמה בסרטן, www.kid.org.il, מציע פעילויות לתלמידי בית הספר היסודי בנושאים השונים.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/6, ג' בשבט התשס"ו, 1 בפברואר 2006