ארגון ומינהל .3

ביטוח

3.13

  ביטוח תלמידים – דוח על תאונה – שינוי הכתובת של "ענבל"

3.13-1

חברת הביטוח "ענבל", המכסה את האחריות של משרד החינוך ועובדיו במקרה של תאונת תלמיד, שינתה את כתובתה. הכתובת החדשה היא: רח' הערבה 3, שדה התעופה, ת"ד 282, נתב"ג, מ' 70100.בשאלות אפשר לפנות אל הגב' גבירה אביזוהר, מנהלת המחלקה לביטוח תלמידים, טל' 02-5602276/378.
בברכה,                    
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/6, ג' בשבט התשס"ו, 1 בפברואר 2006