ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  חופשת לימודים בחודש מרס

3.5-7

פורים: חופשת פורים תחול בימים שני, שלישי ורביעי, י"ג-ט"ו באדר התשס"ו, 13-15 במרס 2006. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התשס"ו, 16 במרס 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.הודעות


חוזר מנכ"ל סו/6, ג' בשבט התשס"ו, 1 בפברואר 2006