ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

  הכינוס הווירטואלי ה-7 בנושא הרשת המינהלית
  "קישורים לעתיד" – "מדוורים בקישורים"

3.6-6

הכינוס יתקיים בימים שני ושלישי, כ"ט-ל' בשבט התשס"ו, 28-27 בפברואר 2006, באתר האינטרנט של מינהלת המנב"ס והקישורים, www.education.gov.il/manbas.

במהלך הכינוס יתקיימו שיעורים סינכרוניים "בשידור חי" שבהם אפשר יהיה ללמוד על השימוש בדואר האלקטרוני של "קישורים לעתיד".

המשתתפים ייפגשו בחדר מינהלה וירטואלי ובו חומרי הדרכה ליישומי הרשת המינהלית ול"מנבסון במייל", שיעורים מוקלטים לשימוש בדואר אלקטרוני, נוהלי אבטחת מידע וחומרי העשרה נוספים. חדר המינהלה הווירטואלי הוא חלק מגלריית התוצרים של המנב"ס, הכוללת גלריית תעודות, גלריית סיפורי עשייה מנבסיים וגלריית דוחות.

בקבוצת הדיון יתארחו מומחים מתחומים שונים, כגון אבטחת מידע, School Agreement ועוד.

הכינוס הווירטואלי, השביעי במספר, שמינהלת המנב"ס והקישורים מקיימת בקהיליית החינוך, יהיה המשך לשיח עמיתים מקצועי בנושאי ניהול בית הספר באמצעות טכנולוגיית המידע.

האמצעים החדשניים המשולבים בכינוס זה הושגו בשיתוף פעולה של המינהל לתקשוב ולמערכות מידע והמינהל למדע ולטכנולוגיה.להיערכות מוקדמת ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל מינהלת המנב"ס והקישורים, טל' 03-9298150, דוא"ל: manbas@manbas.K12.il, אתר האינטרנט www.education.gov.il/manbas.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/6, ג' בשבט התשס"ו, 1 בפברואר 2006