ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.7

  חדשות ועדכונים ב"אוח" – אתר האינטרנט של המשרד

3.6-7

1.  אתר "אוח" החדש עלה לרשת!

"אוח" - אינרטנט ומידע חינוכי - אתר משרד החינוך התרבות והספורט, עלה לאוויר בעיצוב מחודש, וגם התכנים באתר אורגנו במבנה חדש. האתר מכיל את המידע הרלוונטי לכל סוגי האוכלוסייה בתחומים שהמשרד מטפל בהם.

"אוח" הוא האתר הראשי של המשרד, והוא משמש שער המוביל לשלושה פורטלים - פורטל עובדי הוראה, פורטל תלמידים ובעתיד גם פורטל הורים - וגם לאתרי היחידות השונות.

באתר מידע על דרכי הפנייה למשרד, על החוקים והמדיניות של המשרד, וכן נהלים וחוזרים שפורסמו, פרסומים וקטלוגים, עובדות ונתונים על מערכת החינוך וקבוצות דיון לאוכלוסיות השונות הנכנסות לאתר. באתר גם שירותים שונים הניתנים באמצעות האינטרנט; למשל: צפייה בתלושי שכר, דוחות השתלמות (לעובדי הוראה), הרשמה לבחינות הבגרות וצפייה בציונים (לתלמידים) ותשלום לבתי הספר (להורים).

כמו כן יש באתר מאגרים רבים, ביניהם: איתור מוסדות חינוך, נתוני בחינות בגרות, חוזרי המנכ"ל, קטלוג חומרי למידה וכו'. ולבסוף, באתר מתפרסמים גם חומרי העשרה באתרי חגים ובאתרים נוספים העוסקים באירועים שונים בלוח השנה.כתובת האתר: http://www.education.gov.il.
2.  ט"ו בשבט

באתר ט"ו בשבט אפשר למצוא מידע אודות סדר ט"ו בשבט, ציירים מציירים עצים ועבודות ילדים בנושא, וכן שירים לחג וחידונים על אישים בתנ"ך ועל עצים ועוד.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tu_beshvat.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/6, ג' בשבט התשס"ו, 1 בפברואר 2006