אורחות חיים במוסדות החינוך .2

קו פתוח לפניות

2.6

  "מקו-פתוח לרשת פתוחה" - יום עיון
  במלאת 15 שנים ל"קו הפתוח לתלמידים"

2.6-3

"הקו-הפתוח לתלמידים" מזמין את ציבור עובדי המשרד ליום עיון חגיגי לציון 15 שנות פעילותו ביום ב', כ' באדר התשס"ו, 20.3.06, במלון רמת רחל בירושלים.

יום העיון יוקדש לדיון בתפיסות מקצועיות חדשות הקשורות לסוגיות חינוכיות מעולמם של התלמידים ולמגמה הרואה בטיפול בפניות "רשת" של תקשורת מורכבת ועשירה, הכוללת אנשי חינוך, הורים ותלמידים.

בתכנית: הרצאות של אנשי מקצוע, פאנל בהשתתפות אנשי חינוך, תלמידים והורים, קטעי תיאטרון בביצוע תלמידות ו"מבט קולנועי" על יחסי תלמידים-מורים.

יום העיון מתקיים בברכת המנכ"לית, הגב' עמירה חיים, והסמנכ"ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש, מר גד אביקסיס.

מנהלי מינהלים ואגפים, עובדי המשרד במטה ובמחוזות, מנהלי בתי-ספר וצוותי חינוך מוזמנים להשתתף ביום העיון.לפרטים: ד"ר יעל רוטנברג, הממונה על הקו הפתוח, טל' 02-5602538/9.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/7, א' באדר התשס"ו, 1 במארס 2006