ארגון ומינהל .3

תשלומי הורים

3.11

  תשלומי הורים - אישור חוזר התשלומים המוסדי

3.11-3

החל בשנת הלימודים התשס"ז יבוצע הליך האישור של חוזר התשלומים המוסדי על ידי הפיקוח באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק" בלבד.

כדי להיערך לאישור חוזר התשלומים המוסדי להתשס"ז, מנהלי בתי הספר מתבקשים להזין את חוזר התשלומים המוסדי של שנה זו (התשס"ו) למערכת "אפיק", גם אם חוזר זה כבר אושר על ידי הפיקוח על גבי טופס ידני.

יש לבצע את הזנת חוזר התשלומים המוסדי בהקדם.

שאלות והבהרות אפשר להפנות אל הרפרנט המחוזי על תשלומי הורים.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/7, א' באדר התשס"ו, 1 במארס 2006