ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  מהלך שנת הלימודים התשס"ז (לוח החופשות)

3.5-9

1. פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום שישי, ח' באלול התשס"ו, 1 בספטמבר 2006. בבתי הספר המיישמים את שלב א' של הרפורמה יתחילו הלימודים ביום ראשון, י' באלול התשס"ו, 3 בספטמבר 2006.
2. ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התשס"ו עד ב' בתשרי התשס"ז, 24-22 בספטמבר 2006. הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשס"ז, 25 בספטמבר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3. יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התשס"ז, 2-1 באוקטובר 2006. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התשס"ז, 3 באוקטובר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
4. סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשס"ז, 6 באוקטובר 2006, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשס"ז, 15 באוקטובר 2006. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשס"ז, 16 באוקטובר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
5. חנוכה: מיום ראשון, כ"ו בכסלו התשס"ז, 17 בדצמבר 2006, עד שבת, ב' בטבת התשס"ז, 23 בדצמבר 2006. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ג' בטבת התשס"ז, 24 בדצמבר 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
6. ט"ו בשבט: בשנת התשס"ז ט"ו בשבט חל בשבת, 3 בפברואר 2007.
7. פורים: הימים הראשון ושני, י"ד-ט"ו באדר התשס"ז, 5-4 במרס 2007. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשס"ז, 6 במרס 2007, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה
8. פסח: מיום ראשון, ו' בניסן התשס"ז, 25 במרס 2007, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשס"ז, 10 באפריל 2007. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשס"ז, 11 באפריל 2007, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
9. יום העצמאות: יום שלישי, ו' באייר התשס"ז, 24 באפריל 2007 (נדחה). הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשס"ז, 25 באפריל 2007, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
10. ל"ג בעומר: יום ראשון, י"ח באייר התשס"ז, 6 במאי 2007. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשס"ז, 7 במאי 2007, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
11. יום ירושלים: יום רביעי, כ"ח באייר התשס"ז, 16 במאי 2007. מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.
12. חג השבועות: הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'-ז' בסיוון התשס"ז, 24-22 במאי 2007. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשס"ז, 25 במאי 2007, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה, למעט בבתי הספר המיישמים את שלב א' של הרפורמה.
13. פגרת הקיץ
  13.1 בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום ראשון, ט"ו בתמוז התשס"ז, 1 ביולי 2007.
  13.2 בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום חמישי, ה' בתמוז התשס"ז, 21 ביוני 2007.
14. ימי צום
  14.1 צום גדליה: יום שני, ג' בתשרי התשס"ז, 25 בספטמבר 2006
  14.2 עשרה בטבת: יום ראשון, י' בטבת התשס"ז, 31 בדצמבר 2006
  14.3 תענית אסתר: יום חמישי, י"א באדר התשס"ז, 1 במרס 2007 (הוקדם).
  במוסדות שבהם התלמידים צמים יסתיימו הלימודים עם תום השיעור הרביעי.
15. ימי זיכרון ממלכתיים
  15.1 יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין: יום חמישי, י"א במרחשון התשס"ז 2 בנובמבר 2006
  15.2 יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שני, כ"ח בניסן התשס"ז, 16 באפריל 2007
  15.3 יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה: יום שני, ה' באייר התשס"ז, 23 באפריל 2007 (נדחה)
  15.4 יום הזיכרון לרחבעם זאבי: יום ראשון, ל' בתשרי התשס"ז, 22 באוקטובר 2006
  15.5 ציון יום זאב ז'בוטינסקי: יום שלישי, י"ב בטבת התשס"ז, 2 בינואר 2007.
  ימי הזיכרון אינם ימי חופשה, אלא ימים שבהם על המחנכים להקדיש חלק מהשיעורים לזכר מי שיום הזיכרון שלהם חל באותם ימים.
16. חופשת מפקחים: מיום ראשון, כ"ט בתמוז התשס"ז, 15 ביולי 2007, עד יום שלישי, ט"ז באב התשס"ז, 31 ביולי 2007.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/7, א' באדר התשס"ו, 1 במארס 2006