ארגון ומינהל .3

טכנולוגיית המידע ומחשוב

3.6

  חדשות ועדכונים ב"אוח" – אתר האינטרנט של המשרד – ובאתרי היחידות

3.6-9

1.  "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי

1.1 פורטל ההורים

פורטל ההורים של "אוח" עלה לרשת. הפורטל יציף מידע מגוון מאתרי המשרד עבור אוכלוסיית ההורים.

בפורטל אפשר לקבל מידע מאתרי המשרד במגוון נושאים: תכניות הלימודים הנלמדות בכל שלבי הגיל, פעילויות ותכניות ייחודיות בשילוב הורים, פירוט חוזרי המנכ"ל הרלוונטיים, מידע בנושאי תרבות ומאמרים בנושאים מעניינים.

כמו כן תוצגנה בפורטל שאלות ותשובות בנושאים חשובים ומרכזיים להורים.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/horim.1.2 פורים

באתר פורים אפשר למצוא מידע הכולל חומרי למידה והוראה לפורים, משחקים שונים לחג (משחק הזיכרון ומשחק התחפושות), חידון על ביטויים מצוירים מהמגילה והסברים על החג באשר לשמחה, לצחוק ועוד.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/moe/hagut/purim.
2.  אתרי היחידות

אתר המפמ"ר לאזרחות

אתר המפמ"ר לאזרחות שייך למזכירות הפדגוגית במשרד החינוך התרבות והספורט. באתר אפשר לעיין בחוזרי המפמ"ר ולקבל מידע על השתלמויות והצעות לסדנאות ולמערכי שיעור. באתר יש גם פינה למדריכים ומידע על מקצוע האזרחות.כתובת האתר: http://www.education.gov.il/mafmarezrachut.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/7, א' באדר התשס"ו, 1 במארס 2006