עובדי הוראה .8

רישוי

8.6

  רישיונות הוראה - תיקון לסעיף 8.6-6 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א)

8.6-1

בחוזר הוראות הקבע סו/3(א) פרסמנו את סעיף 8.6-6, "רישיונות הוראה". בסעיף קטן 2.2 של סעיף זה (עמ' 94 של החוזר) נפלה טעות. להלן הנוסח המתוקן:

"עובד הוראה בעל תעודת הוראה לחינוך היסודי יחויב להשלים קורס בחינה בפסיכולוגיה של גיל הנעורים (נוסף למצוין ב-2.1 לעיל)."הודעות


חוזר מנכ"ל סו/7, א' באדר התשס"ו, 1 במארס 2006