ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  חופשות לימודים וימים מיוחדים בחודשים אפריל ומאי

3.5-10

1. פסח: מיום שלישי, ו' בניסן התשס"ו, 4 באפריל 2006, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התשס"ו, 20 באפריל 2006. הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התשס"ו, 21 באפריל 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה, למעט בתי הספר המיישמים את שלב א' של הרפורמה.
2. יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התשס"ו, 3 במאי 2006. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התשס"ו, 4 במאי 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3. ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התשס"ו, 16 במאי 2006. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התשס"ו, 17 במאי 2006, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
4. יום ירושלים: יום חמישי, כ"ז באייר התשס"ו, 25 במאי 2006 (הוקדם). מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006