ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

3.5-12

1.  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
1.1 ערב יום הזיכרון: ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יחול השנה ביום שני, ג' באייר התשס"ו, 1 במאי 2006. בשעה שמונה בערב תישמע צפירה, ויודלק "נר זיכרון הגבורה" במעמד נשיא המדינה והרמטכ"ל ברחבת הכותל המערבי. הטקס ישודר ברדיו ובטלוויזיה. יו"ר יד-לבנים הארצי יישא את דבריו בטלוויזיה.
1.2 נר זיכרון ללוחמינו: לפי החלטת הממשלה נתבקש הציבור להעלות בערב יום הזיכרון, איש-איש בביתו, את "נר זיכרון הגבורה", סמל לגבורת הלוחמים שנפלו במערכות ישראל. המחנכים מתבקשים לעודד את התלמידים לקיים מנהג זה בביתם.
1.3 אזכרה לחללי צה"ל: ביום שלישי, ד' באייר התשס"ו, 2 במאי, בשעה 7 בבוקר, יורד דגל המדינה לחצי התורן, ויורם עם צאת יום הזיכרון. בשעה 11 תישמע ברחבי הארץ צפירה - אות לשתי דקות דומייה. בשעה זו ייערכו טקסי יום הזיכרון בבתי הקברות הצבאיים. בשעה 19.45 ייערך בהר הרצל הטקס לסיום יום הזיכרון ולפתיחת חגיגות יום העצמאות ה-58 למדינה.
1.4 ביום הזיכרון יתקיימו הלימודים בשלושת השיעורים הראשונים לפחות. אחד השיעורים יוקדש לזכר הנופלים במערכות ישראל ולסיפור עלילת גבורתם, והוא יינתן על ידי מחנך הכיתה. כן יוקדש זמן לדיון בבעיות הציונות, היהדות והחברה ובענייני היום. בשעה 7 בבוקר יישא את דבריו יו"ר יד-לבנים ברדיו. דברי שר החינוך והתרבות ליום הזיכרון יתפרסמו בתקשורת. בשיעור הרביעי תיערך עצרת יום הזיכרון: אזכרה לחללי צה"ל, הזכרת שמותיהם של הנופלים, בוגרי בית-הספר, ועמידת דומייה לזכר הנופלים. מומלץ להזמין לעצרת בני משפחות אשר יקיריהן, תלמידי בית-ספר, נפלו במערכה, בכל מקרה לא יעזבו התלמידים את בית הספר לפני השעה 12.
1.5 הטלוויזיה החינוכית תשדר ביום הזיכרון תכניות מיוחדות.
1.6 אימוץ אנדרטאות: בתי-הספר שאימצו אנדרטאות במשך שנת הלימודים יפקדו אותן ביום הזיכרון ויערכו את טקס הזיכרון לידן.
1.7 התייחדות: משלחות של תלמידי כיתות ח' בבתי-הספר היסודיים ושל תלמידים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, כפי שתיקבענה על ידי מנהלי המחוזות ומחלקות החינוך והנוער ברשויות המקומיות, תעלינה לקברותיהם של חללי צה"ל בבתי הקברות הצבאיים ובחלקות הצבאיות שבבתי הקברות האזרחיים, לשם התייחדות עם הנופלים שנתנו את חייהם למען עתיד האומה. במקומות שבהם הדבר אפשרי רצוי כי כיתות י"א ו-י"ב של בתי הספר העל יסודיים, על מוריהן, תשתתפנה בביקורי ההתייחדות. ביקורי התייחדות ייערכו גם ליד אנדרטות הזיכרון ובבתי "יד-לבנים". בביקורי ההתייחדות יונחו פרחים וייקראו פרקים מתאימים.
1.8 תג "יזכור" - פרח "דם המכבים": לקראת עצרת יום הזיכרון יחולק בין התלמידים תג "יזכור" - פרח "דם המכבים", שהוכן על ידי מרכז "יד-לבנים" בשיתוף עם היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון. כל גן וכל בית ספר יקבלו ממחלקת החינוך של הרשות המקומית כמה מעטפות כמספר הכיתות בגן ובבית הספר. בכל מעטפה יהיו 40 תגי "יזכור" שיחולקו לתלמידים, והיתר יינתנו לבני משפחותיהם.
1.9 עובד הוראה ששכל במערכות ישראל בן-זוג, אב, אם, בן, בת, אח או אחות, זכאי להיעדר מבית הספר ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. היעדרות זו תדווח כ"היעדרות מוצדקת בשכר". הסימול לדיווח זה לעובדי הוראה המקבלים את משכורתם ממשרד החינוך והתרבות הוא 49.


2.  יום הזיכרון לנפגעי פעולות האיבה

טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה ייערך ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, בשעה 13, באנדרטה המרכזית לזכרם בהר הרצל, ירושלים. הטקס יהיה במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה, אשר גם יישאו בו דברים, ובהשתתפות שרים, משפחות שכולות ובני נוער. במהלך הטקס ידליק נציג ההורים השכולים אבוקת זיכרון ויונחו זרים לזכרם של חללי פעולות האיבה מאז שנת התר"ח (1860).


3.  טקסי אזכרה ממלכתיים לחללי ההעפלה ולחללי המחתרות ולעולי הגרדום
3.1 טקס האזכרה הממלכתי לחללי ההעפלה ייערך ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, בשעה 11, במוזיאון ההעפלה בחיפה. הטקס יעלה את זכרם של קרבנות ההעפלה בדרך הים וביבשה, וישתתפו בו משפחות המעפילים, יוצאי פלי"ם, בני נוער, עולים חדשים ועוד. נציג הממשלה יישא דברים, ויונחו זרים על האנדרטה המוצבת במקום.
3.2 טקס האזכרה הממלכתי לחללי המחתרות ולעולי הגרדום ייערך ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, בשעה 16, במוזיאון אסירי המחתרות בכלא עכו. הטקס נערך לזכרם של לוחמי המחתרות ועולי הגרדום. משפחות עולי הגרדום תתכנסנה בחדר הגרדום ותקיימנה בו טקס אזכרה פרטי, ובהמשך הן תצטרפנה לקהל שיתכנס בחצר הכלא. בטקס הממלכתי יישאו דברים נציג הממשלה וראש עיריית עכו, ונציג המשפחות ידליק את אבוקת הזיכרון. הטקס יסתיים בהנחת זרים ובשירת "התקווה".
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006