ארגון ומינהל .3

מבנה שנת הלימודים

3.5

  מהלך שנת הלימודים התשס"ז (לוח החופשות) -
  תיקון לסעיף 3.5-9 בחוזר "הודעות ומידע" סו/7

3.5-14

להלן שני תיקונים לסעיף 3.5-9 של חוזר "הודעות ומידע" סו/7, העוסק במהלך שנת הלימודים התשס"ז:
1. יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין יהיה ביום חמישי, י"א במרחשוון התשס"ז, 2 בנובמבר 2006.
2. היום שיחול בו יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא יום שני, כ"ח בניסן התשס"ז, 16 באפריל 2007.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006