תכניות לימודים .9

חינוך למורשת ישראל

9.15

  ציון יום הרצל

9.15-10

1.  רקע

כנסת ישראל חוקקה את "חוק בנימין זאב הרצל" (ציון זכרו ופועלו). מטרת החוק "להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני".

הכנסת קבעה בחוק כי "אחת לשנה, ב-י' באייר, יום הולדתו של בנימין זאב הרצל, יקוים יום הרצל... בבתי הספר יוקדש זמן ללימוד פועלו וחזונו הציוני של בנימין זאב הרצל. בתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום הרצל".

משרד החינוך התרבות והספורט פונה לכל בתי הספר לקיים פעילות חינוכית ברוח החוק ב-י' באייר, שיחול השנה ב-8.5.06. המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר במזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם אגפי המשרד השונים ועם מוזיאון הרצל, הכריזו על הנושא המוביל יום זה: "הרצל - החזון והמעשה".


2.  חומרי למידה ופעילויות מומלצים
א. בימים אלה נשלחת ערכת לימוד לכל מערכת החינוך היהודית והדרוזית. הערכה מכילה תכנית מסגרת להוראת החזון והמעשה הציוני למן היווצרות העם ועד ימינו. התכנית מתפרסת מפסח, דרך יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות ועד ליום י' באייר - יום הולדתו של הרצל. הערכה מכילה כרזות המאפשרות יצירת מרכז למידה ברמות הגיל השונות, חומרי למידה רבים, וכן הפניה לחומרי למידה מומלצים נוספים. חלק מחומרי הלמידה נמצאים על תקליטור, ומאפשרים למורה לעבד את החומר בהתאמה לכיתתו.
ב. המזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם האגף לחינוך על-יסודי, מקיימת זו השנה הרביעית תחרות כתיבת חיבורים, "נוער חושב מחר". התחרות מיועדת לתלמידי התיכון שיכתבו על חזון מדינת ישראל בשנת 2025 בעקבות חזונו של הרצל שלא חשש לחלום, להעז ולהיאבק על חזונו. פרטים באתר www.my-israel.co.il.
ג. במחוזות צפון, חיפה, תל אביב והאגף לחינוך התיישבותי מקיים המטה ליישום דוחות שנהר וקרמניצר, בשיתוף עם אגפי המשרד, מחלקות החינוך ומדרשת בן גוריון, חידון ציונות מחוזי המיועד לתלמידי חטיבת הביניים, תחת הכותרת "אם תרצו אין זו אגדה". לעדכונים אפשר לפנות אל מזכירות המטה בדוא"ל cohavaye@education.gov.il.
ד. כמו כן נשלח לגננות בחינוך הקדם יסודי חומר לימוד מותאם.
ה. ביום הרצל ייפתח פורום מקוון בין השעות 13-10 שנושאו "הרצל - החזון והמעשה". מורים ותלמידים מוזמנים לשוחח עם אישים מהמגזר היהודי והדרוזי, לשאול שאלות ולהביע את דעתם בכתובת זו:
/https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units
Mazkirut_Pedagogit/Mate/ChomreyLemida/hertzel.htm
.
הודעות


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006