תכניות לימודים .9

חינוך לערכים

9.4

  יישום סטנדרטים ב"תרבות ואקלים בית ספרי"

9.4-9

1.  תכניות חברתיות ערכיות בזיקות לסטנדרטים ב"תרבות ואקלים בית-ספרי" בחינוך היסודי

במחלקה לחינוך לחיים בחברה פותחו תכניות חברתיות-ערכיות בזיקות ל-7 הסטנדרטים ב"תרבות ואקלים בית-ספרי":
א. "מפגשים בגובה העיניים": זוהי תכנית חברתית-ערכית לטיפוח שייכות ומעורבות המעודדת שיתוף במסרים חברתיים-ערכיים כדרך להעמקת ההיכרות ולטיפוח האקלים הבית-ספרי.
ב. "תקשורת בין-אישית": זוהי תכנית חברתית-ערכית לטיפוח תקשורת בין-אישית וקשר בין באי בית הספר לצד כשירויות חברתיות בדגש על ניהול שיח, ניהול קונפליקטים, נימוסים והליכות, עבודה בצוות וקבלת החלטות.
ג. "תשמרו את הכוח למשהו טוב": זוהי תכנית חברתית-ערכית לבירור משמעות הכוח, דרכי השימוש בו וחשיבות הפנייתו לאפיקים חיוביים. התכנית מעודדת בניית הסכמות, ביסוס תחושת מוגנות ומניעת אלימות.
ד. "בטוחים מהיסוד": זוהי תכנית ערכית בתחום המניעה שפותחה בשיתוף המחלקה לשיטור קהילתי, מדור "שותפויות", באגף קהילה ומשמר אזרחי במשטרת ישראל ומיושמת על-ידי המחנכות והשוטרים הקהילתיים. התכנית שמה דגש על הבנת החוק ועל כיבודו, על עידוד התנהגות בטוחה ועל מניעת אלימות לסוגיה. בשנת הלימודים הבאה תופעל התכנית בכ-100 בתי-ספר שנבחרו.
ה. "בשבילי המעורבות החברתית": אלו הם מודלים המסייעים בבניית תכנית חברתית-ערכית לטיפוח העירנות לסובב והעשייה למען האחר והסביבה תוך בירור תפיסות עולם, למידה והתנסות חברתית. מודלים אלה מפרטים את הצעדים הנדרשים להובלת מסגרות חברתיות כמו ועדות, קבוצות עניין, מועצות תלמידים, פורומים ועוד.
ו. "לקראת חג הנביא שועייב": זוהי תכנית חברתית-ערכית העוסקת בהיבטים תרבותיים וערכיים במורשת העדה הדרוזית הנלמדים בעקבות מורשתו של הנביא שועייב. התכנית מציגה מודל לקידום התפתחות הלומדים בהיבט מוסרי ותרבותי ופותחה בשיתוף הממונה על החינוך הדרוזי והפיקוח על המורשת הדרוזית.

חשיפת תכניות אלה למנהלים, לצוותי ניהול ולרכזים מובילים תתקיים במרכז הפסג"ה ברמת-גן ביום חמישי, כ' באייר התשס"ו (18 במאי 2006), בין השעות 16-13.

מפגשי חשיפה נוספים להצגת התכניות שפותחו במחלקה לחינוך לחיים בחברה שבאגף לחינוך יסודי יתקיימו במחוזות בהתאם לבקשת המפקחים.


2.  השתלמות ארצית למובילי תכניות חברתיות-ערכיות

השתלמות ארצית למנהלים, לצוותי ניהול ולרכזים מובילי התחום החברתי-ערכי תתקיים במרכז הפסג"ה ברמת-גן ביום שלישי, ו' בניסן התשס"ו (4 באפריל 2006), בין השעות 16-9. במפגש יוצג מודל לטיפוח שייכות ומעורבות המעודד שיתוף במסרים חברתיים-ערכיים כדרך להעמקת ההיכרות ולטיפוח האקלים הבית-ספרי בדגש על החינוך לפנאי.


3.  סדנה למורים כמאמנים

השתלמות ייחודית המתמקדת בתפקיד המורה כמאמן וכמלווה תלמידים מעורבים חברתית באופן אישי או קבוצתי (במסגרת ועדות כיתתיות שכבתיות, מועצת תלמידים וכו') תתקיים במרכז הפסג"ה ברמת-גן ביום רביעי, ז' בניסן התשס"ו (5 באפריל 2006), בין השעות 16-9.

נוסף למשתלמי חנוכה, תתקיים קבוצה למשתלמים חדשים המשתתפים בהשתלמות הארצית. מספר המקומות מצומצם, ויש להירשם מראש.

להרשמה יש לפנות בהקדם לאגף לחינוך יסודי, למחלקה לחינוך לחיים בחברה, דוא"ל yesodi@education.gov.il. יש לציין שם, מספר טלפון, שם בית-הספר, כתובת הדוא"ל ומועד המפגש/ההשתלמות. יש לוודא שנתקבל אישור הרשמה בדוא"ל.
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים
בחברה, רחוב דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911, טל' 02-5603283/4,
אינטרנט https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi.

הודעות


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006