אורחות חיים במוסדות החינוך .2

בריאות

2.2

 הימנעות מחשיפה לקרינה מרשת החשמל

2.2-58

1. מבוא

1.1 תמצית

סעיף זה בא להסדיר את הכללים לצביעת ארונות סף ("פילרים") תוך הימנעות מהיחשפות לקרינה מרשת החשמל.
1.2 מטרת הפרסום
  א. התוקף: החל מ-2 באפריל 2006
  ב. התחולה: כל חטיבות הגיל בכל הזרמים
  ג. הסטטוס: חדש.
1.3 התפוצה: כלל עובדי מערכת החינוך ואגפי החינוך ברשויות המקומיות
1.4 הגורם האחראי
  א. שם היחידה: המזכירות הפדגוגית
  ב. בעל התפקיד: המפקחת על תחום הבריאות
  ג. מספר הטלפון: 02-5603220
  ד. כתובת דוא"ל: iritli@education.gov.il.


2. רקע

כל אדם נחשף בחיי היום-יום במידה מסוימת לשדות אלקטרומגנטים הנובעים ממקורות טבעיים או מלאכותיים ומופיעים בתדרים שונים. הקרינה האלקטרומגנטית הבלתי מייננת שאנו חשופים אליה נפלטת ממכשירים כגון מקלטי רדיו וטלוויזיה, מכשירי מיקרוגל, משדרים, תקשורת סלולרית ומתקני רשת החשמל.

מצד אחד אין ספק שבשימוש במכשירי חשמל ואלקטרוניקה יש תועלת לרווחת האדם, אך מצד שני מתעוררת דאגה לאפשרות של פגיעה בבריאות כתוצאה מחשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים.

המשרד לאיכות הסביבה הוא הגוף הממלכתי המפקח על הקמת מתקני קרינה, והוא הקובע את הסף הסביבתי של חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית על בסיס הסף הבריאותי. מידע אפשר לקבל באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה.

ארגון הבריאות העולמי הכריז על שדה מגנטי ממתקני חשמל כעל גורם אפשרי לתחלואה בסרטן בקרב ילדים, משום החשיפה הממושכת בשדה זה לעומת חשיפה בשדות מגנטיים בעוצמות נמוכות יותר.3. הנחיות
3.1 יש לפעול להפחתה משמעותית של חשיפת ילדים לקרינה מרשת החשמל ולמנוע סיכון מיותר.
3.2 אין להתיר לתלמידים לצבוע או לקשט ארונות סף המחוברים לרשת החשמל, שכן עוצמת השדה המגנטי בסביבה המיידית של ארון סף של רשת חשמל פעילה מגיעה לרמות העלולות לסכן את בריאותם של ילדים.
3.3 פעילות צביעה או קישוט של ארונות סף צריכה להתבצע אפוא לפני התקנת הארונות או לפני חיבורם לרשת החשמל, בתיאום עם חברת החשמל ועם הרשות המקומית ובהסכמה מראש ובכתב של הורי התלמידים לפעילות זו.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל סו/8(א), ד' בניסן התשס"ו, 2 באפריל 2006